DV a OV certifikáty budú podporovať Certificate Transparency

(1. 12. 2015) Certifikáty s DV a OV overením budú čoskoro podporovať Certificate Transparency. Táto bezpečnostná funkcia zabezpečuje transparentné publikovanie a kontrolu vystavených certifikátov. Zatiaľ Certificate Transparency podporujú EV certifikáty s rozšíreným overením, ale vyššiu dôveryhodnosť čoskoro získajú všetky certifikáty od Symantecu.

O Certificate Transparency

Certificate Transparency je funkcia, ktorá znamená ochranu používateľa aj majiteľa domény, používajúcej certifikáty. Každý Symantecom vystavený SSL certifikát bude publikovaný do logov (záznamov), ktoré spravujú nezávislé subjekty a ktoré sú zrkadlené na viacerých miestach. Prehliadač môže skontrolovať, či bol certifikát publikovaný v tomto zozname a či nie je falošný.
Pre používateľa má Certificate Transparency prínos v ochrane proti Man in the Middle útokom s podvrhnutým certifikátom. Majitelia domén si v Certificate Transparency logu môžu kontrolovať, či niekto nevystavil certifikáty aj pre ich doménu.

Dátum zapnutia Certificate Transparency pri DV a OV

Podpora Certificate Transparency bude pre OV produkty dostupná v januári 2016 a pre všetky DV produkty potom vo februári 2016.

Ako Certificate Transparency pri DV a OV využiť a jej prínos

Používateť nemusí nič robiť, CA začne záznamy publikovať automaticky. Certificate Transparency pomôže všetkým typom SSL certifikátov byť dôveryhodnejšie a chráni ich majiteľov.

V prípade potreby sa neváhajte obrátiť na zákaznícku podporu SSLmarket.