Gmail zvyšuje úroveň zabezpečenia komunikácie s inými poskytovateľmi

(Bratislava, 14. 12. 2012) Najznámejší a najväčší poskytovateľ freemailu Gmail zapína HTTPS protokol pre všetky servery iných poskytovateľov, z ktorých si do Gmailu sťahujete poštu. Prihlasovacie údaje k iným poskytovateľom budú teraz v bezpečí.

Gmail by Google

Google v článku podpory Gmailu uvádza, že zvyšuje zabezpečenie prenosu informácií medzi Gmailom a inými poskytovateľmi e-mailových služieb. Cez funkciu Mail fetcher môžete pridať schránky iných poskytovateľov e-mailu, z ktorých sa budú správy automaticky sťahovať. Váš Gmail ich teraz bude sťahovať cez zabezpečený HTTPS protokol a iba zo servera, na ktorom je dôveryhodný certifikát. Máte istotu, že prihlasovacie údaje k pošte u iných poskytovateľov sú šifrované a nemôže ich nikto iný získať alebo komunikáciu odpočúvať.

Zodpovedný poskytovateľ e-mailových služieb musí mať svoje servery zabezpečené SSL certifikátom, aby nedochádzalo ku krádežiam prihlasovacích údajov použivateľov.

Veľmi dôležitá je aj dôveryhodnosť certifikátu a výber známej certifikačnej autority. Použitím dôveryhodného certifikátu autorít Symantec, Thawte, GeoTrust alebo RapidSSL máte istotu, že nenastane žiadny problém s komunikáciou s Google ani s e-mailovými klientami používateľov, ako napríklad Microsoft Outlook.

Témou sa budeme zaoberať aj na našom blogu.