Konferencia Security 2018

(2.3.2018) SSLmarket sa v mene spoločnosti Zoner software, a.s. zúčastnil a partnersky podporil už 26. ročník najväčšej českej konferencie venujúci sa otázkam kybernetickej bezpečnosti - Security 2018.

Takmer celá štvrtina programu bola venovaná téme blížiaceho sa Nariadenie o všeobecnej ochrane osobných údajov, známej pod skratkou GDPR, pre ktoré má veľký význam aj implementácia SSL/TLS certifikátov ponúkaných na SSLmarkete.

Do problematiky GDPR divákov uviedla Miroslava Matoušová z ÚOOÚ. Tá prezentovala svoj praktický pohľad na nové nariadenie vrátane svojich osobných skúsenosti z kontrol spoločností, ktoré ukazujú na najviac nepochopené miesta tohto nariadenia.

Jan Tomíšek z advokátskej kancelárie ROWAN LEGAL hovoril o dosiahnutí súladu s nariadením z pohľadu zamestnancov a internej firemnej správy dát. Po ňom za rečníckym pultom nasledovala dvojica Jan Minařík a Jaromír Veber, ktorí sa zamerali na praktické dopady nariadenia a hlavné problémy pri dosahovaní súladu, ktoré poznajú zo svojej konzultačnej praxe.

Z panelové diskusie vyplynulo, že nariadenie nie je tak reštriktívne, ako sa traduje a ÚOOÚ ako dozorný orgán nie je hrozbou vysokých pokút, ale naopak ponúka konzultačnú pomoc správcom. Tí sú zásadné pre správu osobných údajov a je naivné si myslieť, že presunom dát do cloudu je problém u správcu (teda firiem) ľahko prenesený na spracovateľa.

Medzi celkovo najzaujímavejšie príspevky patril výstup predsedu Pirátov Bartoša, ktorý tu predstavil modely sociálnej komunikácie ako nástroja manipulácie či propagandy v on-line prostredí a zaoberal sa obranou proti bezpečnostným hrozbám, vrátane dezinformačných kampaní a tzn. fake news.

Na konferencii prehovorili aj zahraniční hostia (IBM, Symantec) venujúci sa najmä novým prístupom k IT bezpečnosti. Predstavili vlastné riešenie ochrany pred bezpečnostnými rizikami. Spoločným znakom týchto nástrojov je riadenie cez cloud, ktoré umožňuje rýchle odhalenie hrozieb a rýchlu reakciu. Cloudové centralizácie a učenie bezpečnostného softvéru prináša výrazné úspory na bezpečnostnom personálu.

K videniu boli aj prezentácie venované case studies. Napríklad Pavla Hejduka z ČEZu o systéme interného vzdelávania v IT bezpečnosti alebo prípadová štúdia riešenie prihlasovanie a riadenie prístupu do firemných IT systémov prezentovaná Petrom žihľavom z Tatra banky.

Spoločnosť Zoner software, a.s. prispela do tomboly konferencie piatich licenciami Zoner Photo Studio X, ktoré do súťaže venovala softwarová divízie.