Ukončenie podpory 1024B certifikátov k 1. 1. 2014

(Bratislava, 26. 6. 2013) V roku 2013 končí platnosť SSL certifikátov s už nedostačujúcou bitovou hĺbkou 1024 bitov. Prinášame vám informácie o priebehu a termínoch tejto zmeny.

Ukončenie podpory 1024B certifikátov k 1. 1. 2014

Certifikačné autority a výrobcovia prehliadačov, ktorí tvoria CA/Browser fórum, vyhoveli odporúčaniu NIST (Národný inštitút štandardov a technológií USA) a ukončia tento rok podporu certifikátov s bitovou hĺbkou 1024 bitov. Táto bitová hĺbka sa až na výnimky nepoužíva, pretože už neponúka dostatočnú úroveň zabezpečenia. Certifikáty s touto bitovou hĺbkou budú zrušené autoritou a nebudú ďalej podporované ani v prehliadačoch.

Ak máte u našej spoločnosti zakúpený SSL certifikát s kľúčom s dĺžkou 1024 bitov, naša zákaznícka podpora vás bude čoskoro kontaktovať a pomôže vám s bezplatným nahradením súčasného certifikátu novým a bezpečnejším, s vyššou bitovou hĺbkou 2048 bitov.

Kedy a ako včas nahradiť existujúci certifikát?

Súčasní majitelia SSL certifikátov s bitovou hĺbkou 1024 bitov musia svoj ​​SSL certifikát predĺžiť s 2048b kľúčom, alebo nahradiť certifikátom novým.

Spôsob náhrady závisí na expirácii certifikátu:

  • Ak súčasný 1024B certifikát expiruje do 31. 12. 2013, je nutné vykonať jeho obnovenie (renew) s 2048b kľúčom pred týmto dátumom.
  • Ak súčasný 1024B certifikát expiruje po 31. 12. 2013, teda v  roku 2014 alebo neskôr, je nutné ho zrušiť a nahradiť novým certifikátom. Zmenu je nutné vykonať najneskôr do 1. 10. 2013.

Zmena je bezplatná a o zostávajúcu platnosť neprídete

Náhradný certifikát vystaví certifikačná autorita ZADARMO a o zostávajúcu platnosť súčasného certifikátu neprídete. Bude pripočítaná k platnosti certifikátu nového, rovnako ako pri predchádzajúcom predĺžení certifikátu.

Zmenu certifikátu s bitovou hĺbkou 1024 bitov je nutné vykonať včas, pretože po 1. januári 2014 nebudú 1024B certifikáty prehliadače podporovať a existujúce budú zrušené certifikačnou autoritou.