Koniec vydávania trojročných SSL/TLS certifikátov

(21.11.2017) CAB forum, definujúce podmienky pre vystavovanie TLS certifikátov, rozhodlo o novej maximálnej dĺžke platnosti, ktorá je 27 mesiacov, namiesto súčasných 39 mesiacov. (Ballot 193).

SSL/TLS certifikáty s trojročnou platnosťou už nebude možné vydať

Certifikačné autority a výrobcovia prehliadačov se dlouhodobě snaží snížit maximální platnost certifikátů na minimum (13 měsíců). V kroku, ktorý nás čaká nabudúci rok, sa dohodli na obmedzení vydávania trojročných certifikátov. Nová skrátená platnosť SSL/TLS certifikátov začne byť uplatňovaná od 1.3.2018 a potom už nebude možné získať certifikát s platnosťou dlhšou než 27 mesiacov (825 dní).

Upozorňujeme, že skrátenie platnosti sa bude musieť uplatniť na všetky certifikáty bez ohľadu na zostávajúcu platnosť; maximálna dĺžka platnosti 825 dní bude záväzná a platnosť certifikátov sa prípadne skráti.

Súčasné SSL/TLS certifikáty zostávajú platné a pokým nevykonáte reissue po 1.3.2018, ich platnost sa neskráti. Pri kúpe nového certifikátu odporúčame zvoliť dvojročný a vyhnúť sa riziku skrátenia platnosti certifikátu.

V prípade potreby neváhajte kontaktovať našu zákaznícku podporu.