Maximálna platnosť SSL certifikátov bude 39 mesiacov

(2. 3. 2015) Certifikačné autority (členovia CA / B fóra) obmedzujú maximálnu platnosť vydaných SSL certifikátov. Nebude možné vystaviť certifikát s platnosťou dlhšou ako 39 mesiacov.

Certifikát môže platiť najdlhšie 39 mesiacov

Certifikáty OV a DV nebude možné vystaviť maximálne na 4 roky, ale o rok menej. Certifikáty s rozšíreným overením mali vždy maximálnu platnosť 2 roky a nič sa u nich nemení.

Nové objednávky môžete realizovať ešte do 9. 3. 2015. Po tomto dátume už štvorročné nepôjdu objednať.

Od 1. 4. CA nebudú vystavovať certifikáty dlhšie ako na 39 mesiacov.

Pozor na reissue - môže skrátiť platnosť certifikátu

Dôležité je, že toto obmedzenie platí aj pre certifikáty znova vydané (reissue, Rekem). Odporúčame po 1. 4. 2015 obzvlášť opatrne zaobchádzať s privátnymi kľúčmi certifikátov vystavených na 4 roky, pretože ak by došlo k pregenerovanie (napríklad kvôli strate privátneho kľúča), bude novo vystavený certifikát platiť maximálne 39 mesiacov a zostávajúca platnosť bude obmedzená.

Ak ste zatiaľ neprešli na SHA-1 a máte certifikát na 4 roky, vykonajte pregenerovanie čo najskôr, najlepšie do 1. 4. 2015.

V prípade potreby sa neváhajte obrátiť na zákaznícku podporu SSLmarket.