Nástroje na správu SSL certifikátov

(Bratislava, 15. 8. 2013) Pripravili sme pre vás dva nástroje, ktoré vám pomôžu pri práci s SSL certifikátmi a s ich nasadením.

Nástroje pre SSL certifikáty

CSR dekodér

V CSR dekodéri môžete dekódovať a skontrolovať váš privátny kľúč - CSR request. Po vložení do CSR dekodéra uvidíte obsah CSR a jeho bitovú hĺbku.

Overovač SSL certifikátu

Overovač SSL certifikátu slúží na skontrolovanie správnej inštalácie SSL certifikátu na serveri. Overovačom SSL certifikátu skontrolujete, či je certifikát na serveri správne používaný.