Počet SANov v certifikáte sa zvyšuje na 250

(18.9.2017) Počet SANov (DNS názvov v certifikáte), ktoré môže certifikát zabezpečiť, sa zvyšuje zo 100 na 250. V jednom SSL/TLS certifikáte môžete nanovo zabezpečiť až 250 domén + jednu v Common name.

Doteraz platný limit 100 SANov je zvýšený na 250 u všetkých SSL/TLS certifikátov podporujúcich SAN (okrem QuickSSL, ktorý podporuje iba 4 SANy).

V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na zákaznícku podporu SSLmarket.