SSL / TLS certifikáty sú vydávané novou PKI

(1.12.2017) Zlúčenie CA Symantec s CA DigiCert bolo z pohľadu vystavovania SSL/TLS certifikátov dokončené. Certifikáty sú vydávané novou PKI a uspokojujú požiadavky prehliadača Google Chrome.

Počiatok novej PKI môže sprevádzať zdržanie

Hoci obe certifikačné autority očakávajú zrýchlenie procesu vydávania certifikátov, v začiatkoch novej PKI infraštruktúry možno očakávať meškanie. Čas, potrebný pre vydanie pregenerovaného certifikátu, sa spočiatku môže predĺžiť jeho overením; certifikáty overené pred 1.12.2017 musia byť pred pregenerovaním autorizované zo strany DigiCertu.

Pri DV certifikátoch je zdržanie minimálne, ale neodporúčame odkladať predĺženie až na posledný deň. Odhadujeme, že overenie OV a EV certifikátov bude vyžadovať lehotu niekoľkých pracovných dní.

Nové CA certifikáty nájdete na obvyklom mieste

Nové Intermediate certifikáty zákazníci dostanú - ako vždy - v prílohe e-mailu s certifikátom. CA certifikáty sú samostatne k dispozícii na stránke Intermediate a root certifikáty (CA bundle).

V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na zákaznícku podporu SSLmarket.