SSLmarket rozširuje ponuku o certifikáty QuoVadis pre eIDAS a PSD2

(14. 6. 2019) Rozširujeme ponuku o kvalifikované certifikáty QuoVadis, ktoré sú vydávané v súlade s európskym nariadením eIDAS o elektronickej identifikácií a dôveryhodných službách v EU a Smernicí o platobnom styku (PSD2). Ponúkame aj kvalifikované certifikáty QWAC (certifikát pre autentizáciu internetových stránok) a QsealC (certifikát pre elektronickú pečať).

Kvalifikované certifikáty (eIDAS)

Doposiaľ v našej ponuke chýbali kvalifikované certifikáty vydávané v súlade s nariadením eIDAS. S radosťou oznamujeme, že dlho očakávané certifikáty začínáme vydávat behem júna. Vydávánie kvalifikovaných certifikátou je možné vďaka akvizícii certifikačnej autority QuoVadis, ktorú spoločnost DigiCert, Inc. previedla v januári tohto roku, práve za účelom rozšírenia ponuky o kvalifikované certifikáty a posilnenia svojej pozicie v krajinách Európskej únie.

Ponuku kvalifikovaných certifikátov splňujúcich nariadenia eIDAS nájdete na stránke Kvalifikované certifikáty (eIDAS). Ponuku kvalifikovaných certifikátov pre poskytovateľov platobných systémov, ktoré vyhovujú smernici PSD2, nájdete na stránke Kvalifikované certifikáty pre zabezpečenie platobného styku (PSD2).

Ponuka kvalifikovaných certifikátov pripravujeme a certifikáty budú dostupné behom júna. Požiadavku posielajte už teraz na admin@zoner.sk

 

Certifikáty vydává spoločnost DigiCert QuoVadis Trustlink B.V., ktorá je tzv. kvalifikovaným poskytovateľom služieb vytvárajúcích dôveru (Trust Service Provider, TSP) ponúkajúci QWACs a QsealC certifikáty splňující normy ETSI TS 119 495, PSD2 a EU 910/2014 (eIDAS). Európske tímy vykonávajú overenie, vydávanie certifikátov a umožňujú Vám vyhovieť zmieneným najnovším štandardom pre bezpečnosť autentizácie a komunikácie.