Z vystaveného certifikátu teraz jednoducho vytvoríte PFX

(22.8.2017) V zákazníckej administrácii pribudla možnosť vygenerovania PFX (PKCS12) súboru. Tento často žiadaný formát umožňuje jednoduchý import certifikátu na Windows Server, ale používa sa aj na podpisovanie kódu.

Čo je to PFX (PKCS12) formát?

Jedná sa o formát certifikátu, ktorý je na rozdiel od certifikátov v textovej podobe (Base64) binárny. Súbor PFX je možné si predstaviť ako ZIP archív, v ktorom je uložený certifikát spolu so svojim privátnym kľúčom a súvisiacimi certifikátmi vystavujúcej CA (Intermediate). Obsah je chránený heslom, bez ktorého nie je možné PFX súbor použiť.

Najčastejšie sa PFX používa v prostredí Windows Servera (import/export certifikátov), ale tiež na podpisovanie aplikácií (Code Signing). PFX môže tiež slúžiť ako záloha certifikátu.

Ako vytvoriť PFX súbor z vydaného certifikátu

Po vydaní certifikátu nájdete v detaile jeho objednávky možnosť vygenerovania PFX (PKCS12) súboru. Na jeho úspešné vytvorenie je potrebné vložiť privátny kľúč k certifikátu a zvoliť si heslo, ktorým bude PFX súbor chránený proti zneužitiu (a ktoré bude nutné pre import alebo používanie PFX súboru).

Vygenerovanie PFX v detaile objednávky

Uloženie privátneho kľúča je starosťou majiteľa certifikátu - aj keď by ste CSR a privátny kľúč generovali u nás. V SSLmarkete vygenerované privátne kľúče neukládáme, takže je nutné ho do formulára na vytvorenie PFX vložit ručne.

PFX je možné vytvoriť aj manuálne

Táto nová funkcia vám ušetrí prácu, pretože nahradzuje vytvorenie PFX súboru z jednotlivých kľúčov pomocou OpenSSL. Ak si chcete PFX súbor vytvoriť manuálne, pomôže vám náš návod Vytvorenie PFX súboru.

Veríme, že táto nová funkcia prispeje k vášmu spokojnému využívaniu služieb SSLmarketu.

V prípade potreby neváhajte kontaktovať našu zákaznícku podporu.