Zostaňte cez Vianoce v bezpečí

(Bratislava, 20. 11. 2012) Vianoce sú obľúbeným obdobím všetkých online podvodníkov, ktorí sa snažia využiť nepozornosť návštevníkov a získať vaše cenné údaje. Najviac ohrozené sú online platby na internete, kde môže nepozornosťou prísť ku katastrofe.

Pripomeňte si základné bezpečnostné zásady podľa odporúčania certifikačnej autority Symantec a nenechajte si online podvodníkmi zničiť Vianoce.

Päť zásad online bezpečnosti:

  1. Strážte si prítomnosť HTTPS v adresnom riadku (SSL protokol) pred zadaním akýchkoľvek údajov.
  2. Preferujte weby so zeleným poľom v adresnom riadku, ktorý je symbolom dôveryhodnosti a certifikátu s rozšíreným EV overením.
  3. Všímajte si pečať Norton - takto označený web je bezpečný a používa certifikát Symantec.
  4. Nenechajte sa nachytať falošnými e-mailami o výhre alebo oznámením z banky, jedná sa o pokus získať vaše citlivé a osobné údaje (phishing).
  5. Nepoužívajte jednoduché heslá, zložené z všeobecných mien a slov. Bezpečnejšie je kombinovať písmená s kapitálkami, číslami a znakmi.
Bezpečné Vianoce

Téme sa budeme viac venovať aj na našom blogu sslmarket.