Elektronický podpis

Elektronický podpis slúži na zabezpečenie pravosti informácií obsiahnutých v e-maile alebo dokumente. Platný podpis potvrdzuje, že informácie neboli od podpisu zmenené (podvrhnuté) a identifikuje odosielateľa. Nížšie nájdete informácie o použitom certifikáte na overenie jeho pravosti.

Podpis výziev a elektronických daňových dokladov

Naša spoločnost zasiela elektronické daňové doklady vo formáte PDF, ktoré sú podpísané elektronickou značkou, založenou na kvalifikovanom systémovom certifikáte od kvalifikovanej certifikačnej autority Prvá Slovenská Certifikačná Autorita .

Sériové číslo: 3A CA EF D9 37 C2 60 44
Vydaný: 23. 03. 2017
Platnosť do: 23. 03. 2020
CN: ZONER s.r.o.
O: ZONER s.r.o.
C: SK
E-mail: efakturacia@zoner.sk
Vydávajúca autorita: Viasec s.r.o.
Typ certifikátu: Kvalifikované systémové certifikáty
Odtlačok (SHA-1): 06 EC D3 2B 95 B1 69 57 1F 3A 96 05 CC 14 D2 A5 EC E9 FB 58

Kontrola elektronického podpisu

Kontrolu nášho certifikátu (elektronická značka) je možné vykonať na stránkach CA PSCA.