Inštalácia SSL certifikátu na server

Pripravili sme pre vás slovenské návody na inštaláciu SSL certifikátu na najčastejšie používané servery, vrátane Microsoft Exchange. Pri inštalácii nezabudnite na Intermediate certifikáty, ktoré musia byť na serveri nainštalované na zabezpečenie plnej dôveryhodnosti certifikátu.

Inštalácia SSL certifikátu na webový server

Nižšie nájdete slovenské návody na inštaláciu SSL certifikátu pre konkrétny server. Ak nie je váš server zahrnutý v nasledujúcich návodoch, nájdete návod v angličtine na portále podpory príslušnej certifikačnej autority. Pre vybrané webové servery sme pripravili videonávod, ako vygenerovať CSR a nainštalovať certifikát na server.

Inštalácia SSL certifikátu na server Apache

V tomto článku nápovedy nájdete návod pre vytvorenie žiadosti o certifikát (CSR requestu) a následnú inštaláciu vystaveného certifikátu na server Apache.

Inštalácia SSL certifikátu na server IIS 7 a IIS 6

Webové servery IIS 7 a IIS 6 spoločnosti Microsoft sú často používané, preto určite využijete návod na inštaláciu SSL certifikátu na týchto platformách.

Inštalácia SSL certifikátu na server Exchange 2010 a 2007

Microsoft Exchange je známy server, zjednocujúci firemnú komunikáciu na najvyššej úrovni. V našom návode nájdete postup inštalácie na server Microsoft Exchange 2010 a 2007.

Inštalácia SSL certifikátu na server Apache Tomcat

Apache Tomcat je open source webový server od tvorcov serveru Apache. Tomcat je založený na jazyku Java. Návod na inštaláciu certifikátu na tomto servere nájdete v tomto článku nápovedy.

Inštalácia SSL certifikátu na server nginx

Nginx je obľúbený open source web server pre protokoly HTTP, SMTP, POP3 a IMAP. Postup inštalácie certifikátu na server nginx a následnú konfiguráciu nájdete v tomto článku nápovedy.

Inštalácia SSL certifikátu na Kerio Connect (Mail server)

Kerio Connect je obľúbený poštový a groupware server. Pripravili sme pre vás návod na inštaláciu SSL certifikátov na túto platformu.

Ak návod na inštaláciu nie je pre hľadaný server uvedený, odporúčame databázy certifikačných autorít. V nich sú uvedené návody na inštaláciu SSL certifikátov na všetky bežne používané webové servery. Databázy s návodmi na inštaláciu nájdete tu:THAWTE, Symantec (predtým VeriSign), GeoTrust, RapidSSL

Inštalácia intermediate cerfitikátu

Pre plnú dôveryhodnosť certifikátu je potrebné na server inštalovať aj Intermediate certifikáty. Viac o tejto téme nájdete na samostatnej stránke venujúcej sa Intermediate certifikátom. Certifikáty sú na stiahnutie na webe certifikačných autorít: THAWTE, Symantec (predtým VeriSign), GeoTrust, RapidSSL

Kontrola inštalácie SSL certifikátu

Správnosť inštalácie SSL certifikátu je možné skontrolovať online. Certifikačné autority poskytujú vlastný nástroj na kontrolu inštalácie, ktorý sa pripojí na uvedenú doménu a port a vykoná kontrolu inštalácie certifikátu. Ak je nájdený problém, overovač na neho upozorní a navrhne riešenie. V prípade častého problému s Intermediate certifikátmi ponúkne správne certifikáty na stiahnutie, takže ich nemusíte hľadať.

Uistite sa, že máte inštaláciu vykonanú správne: Skontrolovať certifikát Thawte, certifikát Symatec, certifikát GeoTrust, certifikát RapidSSL.

Zobrazenie pečate

Po inštalácii SSL certifikátu si na svoje stránky môžete umiestniť pečať certifikačnej autority. Ide o dynamický obrázok, zobrazujúci sa na Vašich zabezpečených stránkach. Návštevník stránok tak ihneď vidí, že stránky sú zabezpečené SSL certifikátom. Informáciu o platnosti certifikátu je možné kliknutím na pečať ihneď overiť.

Kód na vloženie pečate je možné získať na stránkach certifikačných autorít: THAWTE, Symantec (predtým VeriSign), GeoTrust, RapidSSL

V prípade potreby neváhajte kontaktovať našu zákaznícku podporu, ktorá vám pomôže s výberom certifikátu a akýmkoľvek problémom.