Úprava cien certifikátov DigiCert

(1. 8. 2019) Dnešným dňom došlo k miernemu zvýšeniu cien SSL/TLS certifikátov DigiCert (a ďalších vybraných) v reakcií na zvýšenie ceny zo strany CA.

Certifikačná autorita DigiCert sa rozhodla zvýšiť maloobchodní ceny zmienených TLS certifikátov o zhruba 15 % a túto zmenu sme museli reflektovať tiež. Zákazníci však stále ušetria pri kúpe týchto certifikátov cez SSLmarket.

Pri tejto úprave sme rapidne znížili cenu certifikátu GeoTrust Standard DV a GeoTrust Standard DV Wildcard.