Dekodér certifikátov a CSR

V tomto nástroji môžete dekódovať vydaný certifikát či CSR (žiadosť o certifikát, request) v textovej podobe (Base64) a pozrieť sa na informácie v nich uvedené a ich ďalšie parametre.

CSR získate od vášho správcu severu, webhostingu, alebo ho môžete spolu s privátnym kľúčom vygenerovať v našej administrácii. Viac sa o žiadosti o certifikát dozviete v článku nápovedy o CSR.

Kontrola CSR