Thawte Code Signing

Jedná sa o špecializovaný certifikát od spoločnosti Thawte, ktorý umožňuje vývojárom a softvérovým firmám pridať k ich aplikácii, distribuovanej cez internet, digitálny podpis. Akákoľvek zmena kódu pri distribúcii k zákazníkovi je vďaka podpísaniu zistená a aplikácia bude označená za nedôveryhodnú. Podpísaním aplikácie pomocou Thawte Code Signing certifikátu budú mať používatelia istotu, že získaný software pochádza jednoznačne od spoločnosti, ktorá ho vytvorila.

 • Identifikuje výrobcu aplikácie
 • Overuje integritu kódu
 • Chráni používateľa pred malwarom
 • Zvyšuje dôveryhodnosť spoločnosti
 • Podpora širokej škály platforiem
 • Kompletné overenie spoločnosti
 • Platnosť 1-2 roky
 • Bezplatné pregenerovanie certifikátu
 • 30 dňová garancia vrátenia peňazí
 • Zákaznícka podpora v češtine
Objednať

Odporúčané použitie certifikátu

Certifikát nachádza svoje využitie predovšetkým u vývojárov a softwarových firiem, ktoré vyžadujú mať svoje aplikácie, distribuované cez internet, digitálne podpísané.

Cenník Thawte Code Signing certifikátu

1 rok 2 roky Objednať
NOVÝ (NEW)
Cena rok / CA / ušetríte
179,90 €
179,90 € / $299 / 26%
305,90 €
152,95 / $549 / 30%
OBNOVA (RENEW)
Cena rok / CA / ušetríte
179,90 €
179,90 € / $299 / 26%
305,90 €
152,95 / $549 / 30%

Ceny sú uvedené bez DPH.

 • Detail certifikátu
 • Podporované platformy
 • Overenie a čas vystavenia
 • Platnosť a obnova

Zobrazenie certifikátu

Po spustení aplikácie, podpísanej THAWTE CodeSigning certifikátom, je zobrazená úvodná informácia o spúšťaní súboru, ale predovšetkým je zobrazená informácia o dôveryhodnosti spoločnosti, ktorou bola aplikácia digitálne podpísaná. V detaile je možné zistiť dátum podpísania aplikácie, podrobnosti o certifikačnej autorite, atď.

Zobrazenie certifikátu

Podporované platformy

Podľa používanej platformy je možné si vybrat Thawte Code Signing certifikát presne pre Vaše účely.

Microsoft® Authenticode®

Certifikát je určený na podpis súborov .exe, .cab, .dll, .ocx, .msi, .xpi, a .xap, rovnako, ako pro podpis kernel-mode aplikácií. Je nutný pre získanie certifikácie Microsoft Windows Logo.

Java

Certifikát určený pre Java aplikácie pre desktop aj mobilníé zariadenia. Podpisuje súbory .jar a je podporovaný prostredím Java Runtime Environment (JRE).

Microsoft® Office and VBA

Certifikát je určený na podpis VBA objektov a makier. Vhodný pre Microsoft Office a aplikácie tretích strán, používajúcich VBA.

Adobe® AIR®

Digitálne podpisuje súbory .air or .airi. Nutné pre všetky aplikácie, založené na AIR.

Mac®

Certifikát určený pre Apple Mac OS software.

Spôsob overenia certifikátu

Proces vystavenia SSL certifikátu je celkom manuálny a spočíva v overení údajov o majiteľovi domény, pre ktorú bude SSL certifikát vystavený, ďalej v overení spoločnosti žiadateľa a telefonickom overení kontaktnej osoby. Informácie o spoločnosti sa overujú v obchodnom registri a kontaktné údaje spoločnosti vo verejných telefónnych zoznamoch. Finálne overenie sa vykonáva telefonickým hovorom s osobou pre autorizáciu, uvedenou v objednávke.
Ak certifikačná autorita nie je schopná niektoré informácie verejne dohľadať, vyžiada si dodatočné overenie pomocou formulára. Vystavenie certifikátu sa tak predlžuje o čas dodatočného overovania.

Čas vystavenia certifikátu

V prípade vloženia správneho CSR súboru do objednávky a vykonania platby je proces overenia a vystavenia SSL certifikátu bežne dokončený počas niekoľkých pracovních dní.

Platnosť certifikátu

SSL certifikát je platný od dátumu, kedy je dokončené jeho overenie a certifikát je vystavený. Od tohoto dátumu sa počíta platnosť na daný počet rokov, ktorý bol zvolený v objednávke SSL certifikátu.

Pregenerovanie certifikátu (tzv. reissue)

Podľa potreby je možné si nechať certifikát kedykoľvek ZADARMO pregenerovať (napr. z dôvodu zmazania privátneho kľúča). Na úspešné pregenerovanie je nutné dodať nový CSR súbor, ktorý obsahuje totožné údaje, ako v pôvodnej objednávke.

Obnova certifikátu (RENEW)

Obnovu SSL certifikátu je možné zahájiť 90 dní pred koncom jeho platnosti. Nie je nutné sa obávať straty zostávajúceho obdobia, počas ktorého by bol certifikát ešte platný. Obnovenému certifikátu bude toto obdobie pripočítané, navyše sa nevyužité dni zaokrúhľujú na celé mesiace hore. Prirátanie zostávajúceho obdobia je možné len pri objednaní obnovy SSL certifikátu a uhradení min. 17 dní pred expiráciou.

Kompletný prehľad SSL certifikátov Thawte v našej ponuke

SSL certifikát Cena od
SSLmarket
Cena Thawte Overenie Podpora
SAN/UC
Vystavenie
(od)
Platnosť
(roky)
Objednať
SSL 123 43,30 € $149 DV NIE 10 minút 1-2 KúpiťDetail
SSL 123 Wildcard 216,67 € $745 DV NIE 10 minút 1-2 KúpiťDetail
Web Server 97,63 € $199 OV 1-250 2 dní 1-2 KúpiťDetail
Web Server EV 225 € $299 EV 1-250 7 dní 1-2 KúpiťDetail
Web Server Wildcard 314,45 € $599 OV NIE 2 dní 1-2 KúpiťDetail
Code Signing 152,95 € $299 OV NIE 2 dní 1-2 KúpiťDetail