Thawte Web Server Wildcard

SSL Wildcard je zástupcom tzv. hviezdičkového certifikátu. Jedná sa o univerzálny typ SSL certifikátu, ktorý umožňuje zabezpečiť všetky subdomény pod jednou hlavnou doménou. Thawte Web Server Wildcard certifikát šetrí finančné náklady na nákup jednotlivých SSL certifikátov a v neposlednom rade aj čas, potrebný na ich inštaláciu a správu.

 • Zabezpečenie všetkých subdomén
 • Dôveryhodný pre 99,9% prehliadačov
 • Kompletné overenie spoločnosti
 • 30 dňová garancia vrátenia peňazí
 • Bezplatné pregenerovanie certifikátu
 • Platnosť 1-2 roky
 • Thawte Site Seal pečať
 • Podpora IDN
 • Peňažná záruka $1 250 000
 • Zákaznícka podpora v češtine
Objednať

Odporúčané použitie certifikátu

SSL certifikát nachádza svoje využitie v prípade potreby zabezpečiť viac subdomén na viac serveroch pomocou jedného SSL certifikátu. Ideálne použitie ponúka pre špecializované webové projekty, napríklad na servery s viacerými službami, u webhosterov, alebo pri službách s množstvom subdomén, ako sú napríklad štruktúrované e-shopy alebo porovnávače produktov a cien.

Ceník Thawte Web Server Wildcard certifikátu

1 rok 2 roky 3 roky Objednať
NOVÝ (NEW)
Cena rok / CA / ušetríte
369,90 €
369,90 € / $599 / 38.2%
628,90 €
314,45 € / $1049 / 40%
925,00 €
308,33 € / $1499 / 38.3%
OBNOVA (RENEW)
Cena rok / CA / ušetríte
369,90 €
369,90 € / $599 / 38.2%
628,90 €
314,45 € / $1049 / 40%
925,00 €
308,33 € / $1499 / 38.3%

Ceny sú uvedené bez DPH.

 • Detail certifikátu
 • Podpora viacerých domén (SAN/UC)
 • Overenie a čas vystavenia
 • Platnosť a obnova

Zobrazenie certifikátu v prehliadači

Všetky ponúkané SSL certifikáty sú plne dôveryhodné a návštevníci webových stránok nie sú obťažovaní akýmkoľvek hlásením o nedôveryhodnosti. V internetovom prehliadači je informácia o zabezpečenej komunikácii zobrazená ikonou zámku a písmenom "s" pri protokole http. Rozkliknutím zámku si môžeme overiť prevádzkovateľa stránok a vydávateľa certifikátu. Viac informácií o zobrazení certifikátu v prehliadači.

Zobrazenie certifikátu v prehliadači
Zobrazenie certifikátu v prehliadači

Podpora zabezpečenia viacerých domén

SSL certifikát zabezpečuje všetky subdomény hlavnej domény, uvedenej v certifikáte. Hlavnú doménu nie je možné v priebehu platnosti zmeniť a v certifikáte je doména uvedená v hviezdičkovom tvare *.nazov-domeny.sk.
Nejedná sa teda o technológiu SAN/UC (Subject Alternative Name/Unified Communications), ktorá umožňuje chrániť jedným SSL certifikátom viacero domén (subjektov).

Potrebujete SAN/UC certifikát pre server MS Exchange?

Využívate vo firme MS Exchange 2010 alebo Office Communications Server? Ideálnym riešením zabezpečenia je SSL certifikát, podporujúci viacero doménových mien.

Už od 124,90

Viac info...

Spôsob overenia certifikátu

Proces vystavenia SSL certifikátu je úplne manuálny a spočíva v overení údajov o majiteľovi domény, pre ktorú bude SSL certifikát vystavený, ďalej v overení spoločnosti žiadateľa a telefonickom overení kontaktnej osoby. Informácie o spoločnosti sa overujú v obchodnom registre a kontaktné údaje spoločnosti vo verejných telefónnych zoznamoch. Finálne overenie sa vykonáva telefonickým hovorom s osobou pre autorizáciu, uvedenou v objednávke.

Ak certifikačná autorita nie je schopná niektoré informácie verejne dohľadať, vyžiada si dodatočné overenie pomocou formulára. Vystavenie certifikátu sa tak predlžuje o čas dodatočného overovania.

Čas vystavenia certifikátu

Pri vložení správneho CSR súboru do objednávky a vykonaní platby je proces overenia a vystavenia SSL certifikátu bežne dokončený počas niekoľkých pracovných dní.

Platnosť certifikátu

SSL certifikát je platný od dátumu, kedy je dokončené jeho overenie a certifikát je vystavený. Od tohoto dátumu sa počíta platnosť na daný počet rokov, ktorý bol zvolený v objednávke SSL certifikátu.

Pregenerovanie certifikátu (tzv. reissue)

Podľa potreby je možné si nechať certifikát kedykoľvek ZADARMO pregenerovať (napr. z dôvodu zmazania privátneho kľúča). Pre úspešné pregenerovanie je nutné dodať nový CSR súbor, ktorý obsahuje totožné údaje, ako v pôvodnej objednávke.

Obnova certifikátu (RENEW)

Obnovu SSL certifikátu je možné zahájit 90 dní pred koncom jeho platnosti. Nie je nutné sa obávať straty zostávajúceho obdobia platnosti. Obnovenému certifikátu bude toto obdobie pripočítané, navyše sa nevyužité dni zaokrúhľujú na celé mesiace nahor. Pripočítanie zostávajúceho obdobia je možné len pri objednaní obnovy SSL certifikátu a uhradení min. 17 dní pred expiráciou.

Zobrazenie pečate certifikátu

Informácie o bezpečnosti na www stránkach je možné podporiť zobrazením pečate, ktorá je generovaná certifikačnou autoritou Thawte. Jedná sa o dynamický obrázok, podľa ktorého používateľ ihneď vie, že stránky sú zabezpečené SSL certifikátom. Kliknutím na pečať je možné overiť všetky informácie o certifikačnej autorite a platnosti daného SSL certifikátu. Je možné si vybrať jeden z troch grafických variantov pečate. Využitie pečate na webových stránkach veľmi odporúčame!

Zobrazenie pečate certifikátu

Skúšobný certifikát

Pred samotným zakúpením je možné si na 21 dní úplne ZADARMO vyskúšať plne funkčný SSL certifikát Thawte. Je tak možné vyskúšať všetky vlastnosti, funkčnosť a nastavenie SSL certifikátu. Skúšobný SSL certifikát je v prehliadači plne funkčný, pri prvom použití je nutné naimportovať trial ROOT certifikát autority na vyjadrenie dôvery.

 • Úplne ZADARMO
 • Jednoduché vystavenie počas niekoľkých minút
 • Platnosť 21 dní
 • Bez inštalácie trial ROOT certifikátu nedôveryhodný

Podrobný návod, ako si skúšobný SSL certifikát Thawte sprevádzkovať, nájdete v priloženom dokumente PDF.

Kompletný prehľad SSL certifikátov Thawte v našej ponuke

SSL certifikát Cena od
SSLmarket
Cena Thawte Overenie Podpora
SAN/UC
Vystavenie
(od)
Platnosť
(roky)
Objednať
SSL 123 43,30 € $149 DV NIE 10 minút 1-2 KúpiťDetail
SSL 123 Wildcard 216,67 € $745 DV NIE 10 minút 1-2 KúpiťDetail
Web Server 97,63 € $199 OV 1-250 2 dní 1-2 KúpiťDetail
Web Server EV 225 € $299 EV 1-250 7 dní 1-2 KúpiťDetail
Web Server Wildcard 314,45 € $599 OV NIE 2 dní 1-2 KúpiťDetail
Code Signing 152,95 € $299 OV NIE 2 dní 1-2 KúpiťDetail