Osobné certifikáty (S/MIME)

Osobné certifikáty (Personal ID, S/MIME) slúžia pre potvrdenie identity osôb a pre elektronickú komunikáciu (elektronický podpis). Správa podpísaná osobným certifikátom dokladá nielen pôvod, autorstvo a nemennosť, ale aj identitu odosielateľa, ktorá je overená a uvedená v osobnom certifikáte.

Osobné certifikáty (S/MIME)

S/MIME protokol je určený pre elektronický podpis a podpisovanie dokumentov. Názov protokolu sa tiež používa pre označenie kategórie certifikátov pre elektronický podpis.

Certifikáty uvedené v tejto kategórii môžete používať na podpisovanie alebo šifrovanie e-mailov, dokumentov a samozrejme pre autentizáciu svojej osoby.

Funkcie S/MIME certifikátov v ponuke CA DigiCert

V tabuľke nižšie nájdete funkcie S/MIME certifikátov podporované jednotlivými produktami. S jej pomocou sa môžete rozhodnúť pre konkrétny certifikát S/MIME.

Premium Digital Signature Plus Authentication Plus Email Security Plus
Autentizácia klienta
Podpis dokumentu
Šifrovanie e-mailu
Podpisovanie e-mailu

Kompletný prehľad S/MIME certifikátov v našej ponuke

S/MIME certifikát Cena od SSLmarket Cena DigiCert Overenie Podpora SAN/UC Vystavenie (počas) Platnosť (roky) Objednať
Ceny uvedené bez DPH.
Client Premium Od 9.50 € N/A OV NIE 1 minut 1-3 Kúpiť