Osobné certifikáty (S/MIME)

Osobné certifikáty (Personal ID, S/MIME) slúžia pre potvrdenie identity osôb a pre elektronickú komunikáciu (elektronický podpis). Správa podpísaná osobným certifikátom dokladá nielen pôvod, autorstvo a nemennosť, ale aj identitu odosielateľa, ktorá je overená a uvedená v osobnom certifikáte.

Osobné certifikáty (S/MIME)

S/MIME protokol je určený pre elektronický podpis a podpisovanie dokumentov. Názov protokolu sa tiež používa pre označenie kategórie certifikátov pre elektronický podpis.

Certifikáty uvedené v tejto kategórii môžete používať na podpisovanie alebo šifrovanie e-mailov, dokumentov a samozrejme pre autentizáciu svojej osoby.

Funkcie S/MIME certifikátov v ponuke CA DigiCert

V tabuľke nižšie nájdete funkcie S/MIME certifikátov podporované jednotlivými produktami. S jej pomocou sa môžete rozhodnúť pre konkrétny certifikát S/MIME.

  DC Class 1 DC Class 2 QV Advanced+ Personal QV Advanced+ Personal Organisation QV Advanced+ Organization
E-mail držiteľa
Meno osoby držiteľa
Meno firmy držiteľa

Kompletný prehľad S/MIME certifikátov v našej ponuke

S/MIME certifikát Cena od SSLmarket Úroveň podpisu Podpora AATL Vystavenie (počas) Platnosť (roky) Uloženie na QSCD Objednať
Ceny uvedené bez DPH.
Client Premium Class 1 Od 9.50 € Class 1 NIE 2 minuty 1-3 NE Kúpiť
Client Premium Class 2 Od 41.67 € Class 2 NIE 2 dni 1-3 NE Kúpiť
QuoVadis Advanced+ Personal Od 77,33 € Class 2 ANO 7-15 dní 1-3 ANO Kúpiť
QuoVadis Advanced+ Personal Organisation Certificate Od 77,33 € Class 2 ANO 7-15 dní 1-3 ANO Kúpiť
QuoVadis Advanced+ Organization Certificate Od 272,33 € Class 2 ANO 7-15 dní 1-3 ANO Kúpiť