Ostatné certifikáty

Táto kategória zjednocuje menej obvyklé typy SSL/TLS certifikátov či certifikáty na iné účely.

Certifikáty pre Wi-Fi

DigiCert je autorizovaný pre vydávanie certifikátov pre Online Sign-Up (OSU) servery, ktoré nazýva Wi-Fi certifikáty . Certifikáty pre Wi-Fi (hotspoty a servery) pomáhajú zvýšiť dôveryhodnosť týchto sietí a najmä bezpečnosť ich návštevníkov.

Direct/FBCA

Direct/FBCA certifikáty nachádza uplatnenie v zdravotníckom sektore Spojených štátov, pretože miestna regulácia vyžaduje komunikáciu pomocou tohto špecifického typu certifikátu.

Device certifikáty

Device certifikáty sú určené pre zariadenia Internet of Things (IoT) a pre automatizáciu. Pri týchto zariadeniach zabezpečujú autentizáciu a šifrovanie. Každé IoT zariadenie môže získať svoj certifikát, ktorým sa jasne identifikuje.