Code Signing centrum

Nachádzate sa v centre podpory Code Signing certifikátov (na podpisovanie kódu). Nájdete tu základné informácie k podpisovaniu aplikácií Code Signing certifikátom.

Code signing certifikáty

Certifikáty na podpisovanie kódu (Code signing) slúžia na podpisovanie aplikácií, vytvorených na rôzných vývojových platformách. Cieľom podpisovania kódu je nielen autentizácia vydavateľa, ale hlavne ochrana pravosti aplikácie a jej nemennosti. Ak by niekto aplikáciu pozmenil (napríklad pridal malware), podpis prestáva byť platný. Preto väčšina súčasných systémov podpis aplikácie vyžaduje (MacOs), alebo pred spustením nepodpísanej aplikácie dôrazne varuje (Windows).

Code signing EV certifikát

Aj pri certifikátoch na podpis kódu ponúkame certifikát s rozšíreným overením. Jeho významom je lepšie zabezpečenie certifikátu a privátneho kľúča. Certifikát je spolu s privátnym kľúčom uložený na tokene a nie je možné ho exportovať. Použitie certifikátu je chránené heslom a po niekoľkých nesprávnych pokusoch sa token zmaže. Jedná sa o výbornú ochranu vášho code signing certifikátu pred zneužitím.

Ďalšou dôležitou výhodou Code Signing EV certifikátu je absolútna dôveryhodnosť vo filtri Smartscreen, ktorý je súčasťou Windows. Vďaka EV podpisu máte istotu, že systém Windows vašu aplikáciu použivateľom nezablokuje.

Viac informácií o Code Signing certifikáte v našej ponuke nájdete na produktovej stránke Symantec Code Signing EV.

Význam Code signing EV certifikátu

Jeho významom je lepšie zabezpečenie certifikátu a privátneho kľúča. Certifikát je spolu s privátnym kľúčom uložený na tokenu a nie je možné ho exportovať. Použitie certifikátu je chránené heslom a po niekoľkých zlých pokusoch sa token zmaže. Jedná sa o výbornú ochranu vášho code signing certifikátu pred zneužitím.

Ďalšou dôležitou výhodou Code Signing EV certifikátu je absolútna dôveryhodnosť vo filtri SmartScreen, ktorý je súčasťou Windows. Vďaka EV podpisu máte istotu, že systém Windows vašu aplikáciu užívateľom nezablokuje.

Viac informácií o Code Signing certifikátu v našej ponuke nájdete na produktovej stránke Symantec Code Signing EV .

Ako aktivovať Code Signing EV certifikát

Po dokončení objednávky Code Signing EV certifikátu vám dorazí od Symantecu token.  Na neho je nutné od Symantecu stiahnuť EV certifikát a aktivovať ho. Ako na to detailne opisuje video Symantecu . K aktivácii a podpisovanie certifikátu je potreba obslužná aplikácia SafeNet pre token.

Pri aktivácii tokenu budete vyzvaní na zadanie defaultného hesla, ktoré je "1234567890". Pre vlastné použitie certifikátu si samozrejme zvolíte heslo vlastné.

Ako podpisovať aplikácie

Väčšina našich zákazníkov vyvíjy v prostredí MS Windows a využíva Windows SDK. Podpisovanie potom prebieha pomocou nástroja signtool.exe.

Dokumentáciu k signtool nájdete na stránke SignTool.exe (Sign Tool) na webe Microsoftu.

Magazín o Code Signing

Okrem magazínu o bezpečnosti a SSL certifikátoch blog.sslmarket.cz píšeme aj magazín o podpisovaní aplikácií, ktorý je zameraný na používateľov Code Signing certifikátov. Nájdete ho na www.podpis-aplikaci.cz.

Kontaktujte nás

Ak si nebudete vedieť poradiť s akýmkoľvek krokom objednávky certifikátu, vystavenia certifikátu, inštalácíe certifikátu, alebo s akýmkoľvek dotazom, neváhajte kontaktovať našu zákaznícku podporu, ktorá vám poradí a pomôže. Naši odborníci s certifikáciou Symantec Web Security Sales Expert Plus sú k dispozícii každý všedný deň počas bežnej pracovnej doby.

Kontaktovať nás môžete tiež priamo z vášho zákazníckeho účtu zaslaním požiadavky z menu Autorizovaná požiadavka.