Vytvorenie CSR v OpenSSL

Tento nástroj vám pomôže vytvoriť príkaz pre vygenerovanie CSR na vašom serveri pomocou OpenSSL.

Zadajte správne informácie pre CSR, vyberte algoritmus kľúča (RSA/ECC) a vytvorený príkaz si následne skopírujte do OpenSSL. Jednoduchšie to už byť nemôže. Obsah CSR si môžete skontrolovať v Dekodéri CSR a certifikátov.

Vytvorenie CSR