GeoTrust True BusinessID EV certifikát

Najdôveryhodnejší SSL certifikát od spoločnosti GeoTrust s rozšíreným overením (Extended Validation). Internetové prehliadače používateľa informujú o zabezpečení výraznou zelenou farbou adresného riadka s informáciou o spoločnosti, pre ktorú je SSL certifikát vystavený. Vďaka zabezpečeniu projektov EV certifikátom GeoTrust sa zvyšuje dôveryhodnosť a prestíž prevádzkovateľa.

 • Rozšírené overenie spoločnosti (EV)
 • Zelený adresný riadok s názvom spoločnosti
 • Dôveryhodný pre 99,9% prehliadačov
 • Bezplatné pregenerovanie certifikátu
 • 30 dňová garancia vrátenia peňazí
 • Peňažná záruka $1 500 000
 • Hĺbka šifrovania 40-256 bitov
 • Hĺbka root certifikátu 2.048 bitov
 • Možnosť zabezpečenia až 100 domén
 • Neobmedzená serverová licencia
 • Platnosť 1-2 roky
 • Podpora technológie SAN/UC
 • GeoTrust Site Seal pečať
 • Skúšobný SSL certifikát na 30 dní ZADARMO
 • Zákaznícka podpora v slovenčine
Objednať

Odporúčané použitie certifikátu

EV SSL certifikát je možné odporučiť pre všetky dôležité webové projekty. Svoje miesto nachádza samozrejme v bankovom a finančnom sektore, ale aj v komerčných webových projektoch, kde je kladená požiadavka na najvyšší stupeň overenia a zabezpečenia.
Je možné ním zabezpečiť až 100 domén na neobmedzenom počte serverov. Dôležitá je tiež podpora pre zabezpečenie servera Microsoft Exchange.

Cenník GeoTrust True BusinessID EV certifikátu

1 rok 2 roky Objednať
NOVÝ (NEW)
Cena rok / CA / ušetríte
199,90 €
199,90 € / $299 / 35%
299,90 €
149,45 € / $523 / 55%
OBNOVA (RENEW)
Cena rok / CA / ušetríte
199,90 €
199,90 € / $299 / 35%
299,90 €
149,45 € / $523 / 55%
Rozšírenie SAN/UC 34,90 € 59,90 €

Rozšírenie SAN/UC - cena za 1 subjekt. Ceny sú uvedené bez DPH.

 • Detail certifikátu
 • Podpora viacerých domén (SAN/UC)
 • Overenie a čas vystavenia
 • Platnosť a obnova

Zobrazenie certifikátu v prehliadači

Všetky ponúkané SSL certifikáty sú plne dôveryhodné a návštevníci webových stránok nie sú obťažovaní akýmkoľvek hlásením o nedôveryhodnosti. V internetovom prehliadači je informácia o zabezpečenej komunikácii pomocou EV SSL certifikátu zobrazená v adresnom riadku výraznou zelenou farbou, ďalej ikonou zámku a písmenom "s" pri protokole http. Rozkliknutím zámku si môžeme overiť prevádzkovateľa stránok a vydávateľa certifikátu. Viac informácií o zobrazení certifikátu v prehliadači.

Zobrazenie certifikátu v prehliadači
Zobrazenie certifikátu v prehliadači

Podpora zabezpečenia viacerých domén

SSL certifikát podporuje technológiu SAN/UC (Subject Alternative Name/Unified Communications), ktorá umožňuje chrániť jedným SSL certifikátom viacero domén (subjektov).Je možné tým výrazne šetriť vstupné náklady na získanie SSL zabezpečenia pre viacero webových projektov.
Certifikát umožňuje získať k základnej doméne až 100 ďalších domén (subjektov). Celkom tak je možné zabezpečiť až 100 spolu nesúvisiacich domén. Je možné objednať minimálne 4x SAN/UC.
Cena za rozšírenie SAN/UC je vždy za jeden subjekt a počet domén (subjektov) sa zadáva počas objednávky. Počas platnosti certifikátu je možné SAN domény meniť alebo tiež dopĺňať. Hlavnú doménu nie je možné v čase platnosti meniť.

Alternatívne mená
Pri objednaní certifikátu pre doménu s www bude certifikát platný aj pre samostatnú doménu bez www. Certifikát potom obsahuje dva alternativne názvy predmetu: www.nazov-domeny.sk a nazov-domeny.sk. Táto funkčnosť nie je však podporovaná u iných kombinácií (napr. www.test.sslmarket.sk)

Príklady použitia

 • www.sslmarket.sk (FQDN - plne kvalifikované doménové meno)
 • mail.sslmarket.sk (subdoména)
 • autodiscover.domena.sk (služba Microsoft Exchange)
Upozornenie:Pri EV certifikátoch nie je možné použiť ako SAN interný názov servera alebo IP adresu.

Spôsob overenia certifikátu

Na zabezpecenie najvyššej bezpečnosti je postup vystavenia EV SSL certifikátu dôkladnejší v procese overovania a z toho dôvodu vystavenie trvá dlhšie, ako pri bežnom OV certifikáte. Informácie sú overované z viacerých zdrojov a je vyžadované zaslanie overených dokumentov. Vykonáva sa kontrola údajov o majiteľovi domény, pre ktorú bude SSL certifikát vystavený, ďalej sa overuje spoločnosť žiadateľa, vykonáva sa overenie kontaktnej osoby a overenie zamestnaneckého pomeru kontaktnej osoby.
Informácie o spoločnosti sa overujú v obchodnom registre, kontaktné údaje spoločnosti vo verejných telefónnych zoznamoch, majiteľ domény sa overuje v dostupných databázach správcov domén.
Zamestnanecký pomer kontaktnej osoby sa overuje pomocou dodaného formulára od certifikačnej autority, ktorý potvrdzuje kompetentná osoba v organizácii (HR manažér, vedúci). Táto osoba je následne potvrdená telefonickým overením. Finálne overenie sa vykonáva telefonickým hovorom s osobou pre autorizáciu, uvedenou v objednávke.
Ak certifikačná autorita nie je schopná niektoré informácie verejne dohľadať, vyžiada si dodatočné overenie pomocou formulára. Vystavenie certifikátu sa tak predlžuje o čas dodatočného overovania.

Čas vystavenia certifikátu

Pri vložení správneho CSR súboru do objednávky a vykonaní platby je proces overenia a vystavenia SSL certifikátu bežne dokončený do dvoch týždňov.

Platnosť certifikátu

SSL certifikát je platný od dátumu, kedy je dokončené jeho overenie a certifikát je vystavený. Od tohoto dátumu sa počíta platnosť na daný počet rokov, ktorá bola zvolená v objednávke SSL certifikátu.

Pregenerovanie certifikátu (tzv. reissue)

Podľa potreby je možné si nechať certifikát kedykoľvek ZADARMO pregenerovať (napr. z dôvodu zmazania privátneho kľúča). Pre úspešné pregenerovanie je nutné dodať nový CSR súbor, ktorý obsahuje totožné údaje, ako v pôvodnej objednávke.

Obnova certifikátu (RENEW)

Obnovu SSL certifikátu je možné zahájiť 90 dní pred koncom jeho platnosti. Nie je nutné sa obávať straty zostávajúceho obdobia platnosti. Obnovenému certifikátu bude toto obdobie pripočítané, navyše sa nevyužité dni zaokrúhľujú na celé mesiace nahor. Pripočítanie zostávajúceho obdobia je možné len pri objednaní obnovy SSL certifikátu a uhradení min. 17 dní pred expiráciou.

Zobrazenie pečate certifikátu

Informácie o bezpečnosti na www stránkach je možné podporiť zobrazením pečate, ktorá je generovaná certifikačnou autoritou Geotrust. Jedná sa o dynamický obrázok, podľa ktorého používateľ ihneď vie, že stránky sú zabezpečené SSL certifikátom. Kliknutím na pečať je možné overiť všetky informácie o certifikačnej autorite a platnosti daného SSL certifikátu. Je možné si vybrať jeden z troch grafických variantov pečate. Využitie pečate na webových stránkach veľmi odporúčame!

Zobrazenie pečate certifikátu

Skúšobný certifikát

Pred samotným zakúpením je možné si na 30 dní úplne ZADARMO vyskúšať plne funkčný SSL certifikát GeoTrust. Je tak možné vyskúšať všetky vlastnosti, funkčnosť a nastavenie SSL certifikátu. Skúšobný SSL certifikát je vo Vašom prehliadači plne funkčný, má len obmedzenú platnosť na 30 dní.

 • Skúšobný SSL plne dôveryhodný
 • Úplne ZADARMO
 • Vystavenie počas niekoľkých minút
 • Platnosť 30 dní
 • Nutné vykonať e-mailové a telefonické overenie

Podrobný návod, ako si skúšobný SSL certifikát GeoTrust sprevádzkovať, nájdete v priloženom dokumente PDF.

Kompletný prehľad SSL certifikátov GeoTrust v našej ponuke

SSL certifikát Cena od
SSLmarket
Cena GeoTrust Overenie Podpora
SAN/UC
Vystavenie
(od)
Platnosť
(roky)
Objednať
QuickSSL Premium 54,30 € $149 DV 4 10 minút 1-2 KúpiťDetail
QuickSSL Premium Wildcard 233 € $479 DV Ne 10 minút 1-2 KúpiťDetail
True BusinessID 116,63 € $199 OV 4-250 2 dní 1-2 KúpiťDetail
True BusinessID EV 149,95 € $299 EV 4-250 7 dní 1-2 KúpiťDetail
True BusinessID Wildcard 308,63 € $499 OV NIE 2 dní 1-2 KúpiťDetail