Thawte Web Server EV

Najdôveryhodnejší SSL certifikát spoločnosti Thawte, ktorý sa v internetových prehliadačoch zobrazuje výrazným zeleným pruhom s názvom organizácie, vďaka rozšírenému overeniu EV (Extended Validation). Zabezpečenie projektov EV certifikátom Thawte zvyšuje dôveryhodnosť a prestíž prevádzkovateľa, ktorý je overený podľa najprísnejších štandardov. Určitou nevýhodou je vďaka náročnejšiemu procesu validácie vyššia cena.

 • Najvyššie EV overenie
 • Zelený pruh s názvom spoločnosti
 • Dôveryhodný pre 99,9% prehliadačov
 • 30 dňová garancia vrátenia peňazí
 • Hĺbka šifrovania 128-256 bitov
 • Hĺbka root certifikátu 2.048 bitov
 • Peňažná záruka $1 500 000
 • Platnosť 1-2 roky
 • Thawte® Site Seal pečať
 • Bezplatné pregenerovanie certifikátu
 • Skúšobný SSL certifikát na 21 dní ZADARMO
 • Podpora IDN
 • Zákaznícka podpora v češtine
Objednať

Odporúčané použitie certifikátu

SSL certifikát s rozšíreným overením (Extended Validation) nachádza využitie v projektoch s požiadavkou na najvyšší stupeň dôveryhodnosti, typicky v bankovom a finančnom sektore a vo webových projektoch, kde je kladená požiadavka na najvyšší stupeň overenia a zabezpečenia. Využitím Thawte Web Server EV certifikátu prevádzkovateľ deklaruje najvyšší stupeň dôveryhodnosti a kvality služieb.

Cenník Thawte Web Server EV certifikátu

1 rok 2 roky Objednať
NOVÝ (NEW)
Cena rok / CA / ušetríte
259,90 €
259,90 € / $299 / 13.1%
450,00 €
225,00 € / $519 / 13.3%%
OBNOVA (RENEW)
Cena rok / CA / ušetríte
259,90 €
259,90 € / $299 / 13.1%
450,00 €
225,00 € / $519 / 13.3%%
Rozšírenie SAN/UC 149,90 € 249,90 €

Rozšírenie SAN/UC - cena za 1 subjekt. Ceny sú uvedené bez DPH.

 • Detail certifikátu
 • Podpora viacerých domén (SAN/UC)
 • Overenie a čas vystavenia
 • Platnosť a obnova

Zobrazenie certifikátu v prehliadači

Všetky ponúkané SSL certifikáty sú plne dôveryhodné a návštevníci webových stránok nie sú obťažovaní akýmkoľvek hlásením o nedôveryhodnosti. V internetovom prehliadači je informácia o zabezpečenej komunikácii pomocou EV SSL certifikátu zobrazená v adresnom riadku výraznou zelenou farbou, ďalej ikonou zámku a písmenom "s" pri protokole http. Rozkliknutím zámku si môžeme overiť prevádzkovateľa stránok a vydávateľa certifikátu. Viac informácií o zobrazení certifikátu v prehliadači.

Zobrazenie certifikátu v prehliadači
Zobrazenie certifikátu v prehliadači

Podpora zabezpečenia viacerých domén

SSL certifikát podporuje technológiu SAN/UC (Subject Alternative Name/Unified Communications), ktorá umožňuje chrániť jedným SSL certifikátom viacero domén (subjektov). Je možné tak výrazne šetriť vstupné náklady na získanie SSL zabezpečenia pre viacero webových projektov.
V súčasnosti je možné pre certifikát Thawte Web Server EV získať k základnej doméne až 24 ďalších domén (subjektov). Celkom tak je možné zabezpečiť až 100 ďalších domén (subjektov).
Cena za rozšírenie SAN/UC je vždy za jeden subjekt a počet domén (subjektov) sa zadáva počas objednávky. Počas platnosti certifikátu je možné SAN domény meniť alebo tiež dopĺňať. Hlavnú doménu nie je možné v období platnosti meniť.

Príklady zabezpečenia domén pri certifikáte Thawte Web Server EV

 • www.sslmarket.cz (hlavná doména)
 • www.sslmarket.eu
 • admin.sslmarket.cz
 • mail.sslmarket.cz

Spôsob overenia certifikátu

Pre zabezpecenie najvyššej bezpečnosti je postup vystavenia EV SSL certifikátu dôkladnejší v procese overovania a z toho dôvodu vystavenie trvá dlhšie, než u bežného OV certifikátu. Informácie sú overované z viacerých zdrojov a je vyžadované zaslanie overených dokumentov. Vykonáva sa kontrola údajov o majiteľovi domény, pre ktorú bude SSL certifikát vystavený, ďalej sa overuje spoločnosť žiadateľa, vykonáva sa overenie kontaktnej osoby a overenie zamestnaneckého pomeru kontaktnej osoby.
Informácie o spoločnosti sa overujú v obchodnom registre, kontaktné údaje spoločnosti vo verejných telefónnych zoznamoch, majiteľ domény sa overuje v dostupných databázach správcov domén.
Zamestnanecký pomer kontaktnej osoby sa overuje pomocou dodaného formulára od certifikačnej autority, ktorý potvrdzuje kompetentná osoba v organizácii (HR manažér, vedúci). Táto osoba je následne potvrdená telefonickým overením. Finálne overenie je vykonané telefonickým hovorom s osobou pre autorizáciu, uvedenou v objednávke.
Ak certifikačná autorita nie je schopná niektoré informácie verejne dohľadať, vyžiada si dodatočné overenie pomocou formulára. Vystavenie certifikátu sa tak predlžuje o čas dodatočného overovania.

Čas vystavenia certifikátu

Pri vložení správneho CSR súboru do objednávky a vykonaní platby je proces overenia a vystavenia SSL certifikátu bežne dokončený do jedného pracovného týždňa.

Platnosť certifikátu

SSL certifikát je platný od dátumu, kedy je dokončené jeho overenie a certifikát je vystavený. Od tohoto dátumu sa počíta platnosť na daný počet rokov, ktorý bol zvolený v objednávke SSL certifikátu.

Pregenerovanie certifikátu (tzv. reissue)

Podľa potreby je možné si nechať certifikát kedykoľvek ZADARMO pregenerovať (napr. z dôvodu zmazania privátneho kľúča). Pre úspešné pregenerovanie je nutné dodať nový CSR súbor, ktorý obsahuje totožné údaje, ako v pôvodnej objednávke.

Obnova certifikátu (RENEW)

Obnovu SSL certifikátu je možné zahájiť 90 dní pred koncom jeho platnosti. Nie je nutné sa obávať straty zostávajúceho obdobia platnosti. Obnovenému certifikátu bude toto obdobie pripočítané, navyše sa nevyužité dni zaokrúhľujú na celé mesiace nahor. Pripočítanie zostávajúceho obdobia je možné len pri objednaní obnovy SSL certifikátu a uhradení min. 17 dní pred expiráciou.

Zobrazenie pečate certifikátu

Informácie o bezpečnosti na www stránkach je možné podporiť zobrazením pečate, ktorá je generovaná certifikačnou autoritou Thawte. Jedná sa o dynamický obrázok, podľa ktorého používateľ ihneď vie, že stránky sú zabezpečené SSL certifikátom. Kliknutím na pečať je možné overiť všetky informácie o certifikačnej autorite a platnosti daného SSL certifikátu. Je možné si vybrať jeden z troch grafických variantov pečate. Využitie pečate na webových stránkach veľmi odporúčame!

Zobrazenie pečate certifikátu

Skúšobný certifikát

Pred samotným zakúpením je možné si na 21 dní úplne ZADARMO vyskúšať plne funkčný SSL certifikát Thawte. Je tak možné vyskúšať všetky vlastnosti, funkčnosť a nastavenie SSL certifikátu. Skúšobný SSL certifikát je v prehliadači plne funkčný, pri prvom použití je nutné naimportovať trial ROOT certifikát autority na vyjadrenie dôvery.

 • Úplne ZADARMO
 • Jednoduché vystavenie počas niekoľkých minút
 • Platnosť 21 dní
 • Bez inštalácie trial ROOT certifikátu nedôveryhodný

Podrobný návod, ako si skúšobný SSL certifikát Thawte sprevádzkovať, nájdete v priloženom dokumente PDF.

Kompletný prehľad SSL certifikátov Thawte v našej ponuke

SSL certifikát Cena od
SSLmarket
Cena Thawte Overenie Podpora
SAN/UC
Vystavenie
(od)
Platnosť
(roky)
Objednať
SSL 123 43,30 € $149 DV NIE 10 minút 1-2 KúpiťDetail
SSL 123 Wildcard 216,67 € $745 DV NIE 10 minút 1-2 KúpiťDetail
Web Server 97,63 € $199 OV 1-250 2 dní 1-2 KúpiťDetail
Web Server EV 225 € $299 EV 1-250 7 dní 1-2 KúpiťDetail
Web Server Wildcard 314,45 € $599 OV NIE 2 dní 1-2 KúpiťDetail
Code Signing 152,95 € $299 OV NIE 2 dní 1-2 KúpiťDetail