Zobrazenie certifikátu v prehliadači

Pomocou certifikátov dochádza k šifrovanému spojeniu medzi servermi a internetovým prehliadačom používateľa. Vďaka certifikačným autoritám, ktoré overujú žiadateľa o certifikát, si môže používateľ v prehliadači overiť, či server s ktorým komunikuje je naozaj ten, za ktorý sa vydáva.

Na zabezpečených webových stránkach pomocou dôveryhodných SSL certifikátov nie sú používatelia obťažovaní akýmkoľvek hlásením o nedôveryhodnosti. Zobrazenie informácií o zabezpečenom prenose väčšina prehliadačov zobrazuje pomocou ikony zámku, ktorá po rozkliknutí poskytuje ďalšie dôležité informácie a detaily. Súčasne je pri adrese stránky pri protokole http doplnené písmeno "s" (napr. https://www.sslmarket.sk/).

Zobrazenie zabezpečených stránok v internetovom prehliadači
Obr. Zobrazenie EV SSL certifikátu v adresnom riadku populárnych prehliadačov.

Informácie a detail SSL certifikátu

Internetové prehliadače informujú o návšteve zabezpečených stránok ikonkou, v prípade EV certifikátov aj zeleným zafarbením adresného riadku. Ak chceme o SSL certifikáte zistiť viac, je nutné rozkliknúť zámok, kde sa zobrazia základné informácie o SSL certifikáte (doména, spoločnosť, certifikačná autorita, typ šifrovania). Kompletné podrobnosti o certifikáte sú k dispozícii následne v odkaze na detail. Tu sú už k dispozícii všetky informácie o SSL certifikáte. Podľa typu prehliadača sú detaily certifikátu zobrazené v niekoľkých záložkách a záznamy možno jednoducho prechádzať.