Zobrazenie certifikátu v prehliadači

Pomocou certifikátov dochádza k šifrovanemu spojeniu medzi servermi a internetovým prehliadačom používateľa. Vďaka certifikačným autoritám, ktoré overujú žiadateľa o certifikát, si môže užívateľ v prehliadači overiť, či server s ktorým komunikuje je naozaj ten, za ktorý sa vydáva.

Na zabezpečených webových stránkach pomocou dôveryhodných SSL certifikátov nie sú užívatelia obťažovaní akýmkoľvek hlásením o nedôveryhodnosti . Zobrazenie informácií o zabezpečenom prenose väčšina prehliadačov zobrazuje pomocou ikonky zámočku, ktorý po rozkliknutí poskytuje ďalšie dôležité informácie a detaily. Súčasne je u adresy stránky u protokolu http doplnilo písmeno "s" (napr.  https ://www. sslmarket.sk/).

Zobrazenie zabezpečených stránok v internetovom prehliadači
Zobrazenie EV SSL certifikátu v adresnom riadku u populárnych prehliadačoch.

Informácie a detail SSL certifikátu

Internetové prehliadače informujú o návšteve zabezpečených stránok ikonkou, v prípade EV certifikátov aj zeleným zafarbením adresného riadku. Ak chceme o SSL certifikátu zistiť viac, je nutné rozkliknúť zámoček, kde sa zobrazia základné informácie o SSL certifikátu (doména, spoločnosť, certifikačná autorita, typ šifrovania). Kompletné podrobnosti o certifikátu sú k dispozícii následne v odkaze na detail. Tu sú už k dispozícii všetky informácie o SSL certifikátu. Podľa typu prehliadača sú detaily certifikátu zobrazené v niekoľkých záložkách a záznamy možno jednoducho prechádzať.