Aplikácia SSLmarket pre Windows

Aplikácia SSLmarket pre Windows umožňuje jednoduchú správu certifikátov na vašom SSLmarket účte a ich jednoduchú inštaláciu do úložiska vášho systému.

Princíp aplikácie a možnosti použitia

Aplikácia SSLmarket pre Windows desktop slúži na napojenie vášho zákazníckeho účtu SSLmarket na váš desktop. Vďaka tomuto prístupu môžete jednoducho vytvárať žiadosti o certifikát, dopĺňať ich do objednávky a následne certifikát ľahko inštalovať do systému. Certifikáty môžete v aplikácii tiež pregenerovať.

Hlavným cieľom aplikácie je uľahčiť čas a prácu majiteľovi certifikátu pri vytvorení CSR requestu a pri inštalácii certifikátu po jeho vydaní. To sú časovo najnáročnejšie úkony, ktoré vlastník certifikátu musí vykonať a ktoré naň kladú aj nemalé požiadavky v zmysle orientácie v problematike PKI.

Všetka komunikácia medzi SSLmarketom a aplikáciou prebieha cez API v reálnom čase, takže v aplikácii vždy vidíte aktuálne informácie. Môžete si ich ale tiež aktualizovať manuálne.

Aplikácia SSLmarket pre Windows

Použitie aplikácie a úložiska certifikátov

Pre prepojenie aplikácie so SSLmarket účtom je potrebné na vašom zákazníckom účte povoliť prístup cez API a vygenerovať si tam API kľúč. Ten potom vložíte do aplikácie pre Windows a to na spojenie stačí. Užívateľské meno ani heslo nepotrebujete.

V aplikácii nájdete rovnaké agendy certifikátu ako na webe SSLmarket. Môžete však s objednávkami a certifikátmi vykonávať vybrané akcie:

  • update objednávky, vytvorenie a vloženie CSR
  • stiahnutie certifikátu (všeobecne)
  • stiahnutie certifikátu do úložiska systému
  • inštalácia certifikátu do úložiska systému (k existujúcemu privátnemu kľúču)

Aplikácia pracuje nad úložiskom certifikátov vášho systému Windows.

Úložisko certifikátov (certificate store) systému Windows udržuje zoznam certifikátov, ktoré môže použiť konkrétny používateľ a celý počítač (server). Úložisko je teda rozdelené na dve časti, pričom certifikáty môžete naimportovať do oboch.

Platí, že:

  • Osobné certifikáty S/MIME musia byť uložené v Osobnom úložisku používateľa (User account).
  • Certifikáty serverové (vydané pre domény) musia byť uložené v úložisku stroja (Computer account), inak ich server nemôže používať.

Aplikácia SSLmarket inštaluje certifikáty do oboch, aby sa predišlo prípadným problémom.

Intalácia S/MIME certifikátu a nastavenia v Outlooku

S verziou 1.1.0 sme pridali novú funkciu, ktorá vám ušetrí veľa času. Pokiaľ máte u SSLmarketu objednaný S/MIME certifikát, tak si pomocou SSLmarket aplikácie vytvoríte ľahko CSR a pošlite ho rovno do objednávky cez API. Akonáhle je certifikát vystavený, tak si ho pomocou aplikácie nainštalujete do systému. Aplikácia sa vás tiež spýta, či chcete tento certifikát nastaviť do Outlooku na podpisovanie správ.

Ak dialóg potvrdíte, tak bude S/MIME certifikát nastavený v Outlooku ako východiskový certifikát pre podpis a môžete začať posielať podpísané e-maily! Predpokladom úspešnej inštalácie je samozrejme zhoda e-mailu odosielateľa s e-mailovou adresou uvedenou v S/MIME certifikáte.

Aplikácia SSLmarket bola úspešne otestovaná s Outlookom 2019, 2016, 2013 a 2010.

V prípade potreby kontaktujte podporu

Detailnú pomoc pre použitie aplikácie nájdete priamo v nej. Obsahuje okrem iného aj jednoduchý postup pre inštaláciu TLS a S/MIME certifikátu.

Ak sa vám pri práci s certifikátmi niečo nedarí, neváhajte kontaktovať podporu SSLmarketu. Radi vám pomôžeme problém vyriešiť.

Ak budete certifikát inštalovať na server, tak si správne nastavenie služby a správnosť inštalácie overte v našom overovači TLS certifikátov.

Bol tento článok pre vás užitočný?