Zhoda privátneho kľúča (alebo CSR) s certifikátom

Nástroj slúži na porovnanie zhody privátneho kľúča (alebo CSR) s certifikátom. Môžete si ľahko overiť, či privátny kľúč (alebo CSR) sedí k danému certifikátu. Nástroj podporuje RSA aj ECC kľúča.

Do polí zadávajte certifikát aj privátny kľúč (alebo CSR) v textovej podobe (Base64) a nič neodmazávejte. Privátny kľúč nesmie byť zašifrovaný ani chránený heslom (passphrase).

Zhoda privátneho kľúča (alebo CSR) s certifikátom