SSL certifikáty RapidSSL

Najlacnejší, plne dôveryhodný SSL certifikát z našej ponuky, ktorý je možné vďaka doménovej validácii (DV) získať a nasadiť na server v priebehu niekoľkých minút. Certifikát od rovnomennej certifikačnej autority RapidSSL je tzv. „Low authenticated“ certifikát, obsahujúci informácie len o doméne, bez akýchkoľvek ďalších údajov.

 • Vystavenie v priebehu 2 minút
 • Dôveryhodný pre 99,9% prehliadačov
 • 30 dňová garancia vrátenia peňazí
 • Bezplatné pregenerovanie certifikátu
 • Hĺbka šifrovania 40-256 bitov
 • Hĺbka root certifikátu 2.048 bitov
 • Najlacnejší SSL certifikát
 • Platnosť 1-3 roky
 • RapidSSL Site Seal pečať
 • Peňažná záruka $10.000
 • Zákaznícka podpora v češtine
Objednať

Odporúčané použitie certifikátu

SSL certifikát odporúčame používať pri projektoch, kde je kladený dôraz na rýchlosť získania certifikátu, účelnosť zabezpečenia a výhodnú cenu. Jeho uplatnenie je prakticky vo všetkých oblastiach, vyžadujúcich SSL komunikáciu, prevažne však v intranetovom použití, interných systémoch alebo pri menších webových projektoch, kde sa nevyžaduje overenie spoločnosti, pre ktorú bol SSL certifikát vystavený.
Ak je kladený dôraz na používateľskú prístupnosť, vyššiu garanciu, odporúčame využiť EV certifikát (Extended Validation) alebo niektorý z OV certifikátov (Organization Validation).

Cenník RapidSSL certifikátu

1 rok 2 roky Objednať
NOVÝ (NEW)
Cena rok / CA / ušetríte
14,99 €
14,99 € / $59 / 74.6%
24,99 €
12,50 € / $99 / 74.8%
OBNOVA (RENEW)
Cena rok / CA / ušetríte
14,99 €
14,99 € / $59 / 74.6%
24,99 €
12,50 € / $99 / 74.8%

Ceny sú uvedené bez DPH.

 • Detail certifikátu
 • Podpora viacerých domén (SAN/UC)
 • Overenie a čas vystavenia
 • Platnosť a obnova

Zobrazenie certifikátu v prehliadači

Všetky ponúkané SSL certifikáty sú plne dôveryhodné a návštevníci webových stránok nie sú obťažovaní akýmkoľvek hlásením o nedôveryhodnosti. V internetovom prehliadači je informácia o zabezpečenej komunikácii zobrazená v adresnom riadku ikonou zámku a písmenom "s" pri protokole http. Rozkliknutím zámku si môžeme overiť prevádzkovateľa stránok a vydávateľa certifikátu. Viac informácií o zobrazení certifikátu v prehliadači.

Obrázok certifikátu v prehliadači
Zobrazenie certifikátu v prehliadači

Počet zabezpečených domén

SSL certifikát zabezpečuje iba jednu vopred určenú doménu, ktorú nemožno v priebehu platnosti zmeniť. Je teda veľmi dôležité zvoliť si správny názov, ktorý zodpovedá webovým stránkam, ktoré chcete SSL certifikátom zabezpečiť.
Ak je však objednávka vykonaná na doménu 2. úrovne s www (napr. www.sslmarket.sk), je SSL certifikát funkčný aj na doméne bez www (napr. sslmarket.sk). V tomto prípade sa využije technológia SAN a doména bez www sa pridá k certifikátu celkom zadarmo. Táto funkčnosť nie je však podporovaná u iných kombinácií (napr. www.test.sslmarket.sk).

Potrebujete SAN/UC certifikát pre server MS Exchange?

Využívate vo firme MS Exchange 2010 alebo Office Communications Server? Ideálnym riešením zabezpečenia je SSL certifikát, podporujúci viacero doménových mien.

Už od 124,90

Viac info...

Spôsob overenia certifikátu

Proces vystavenia SSL SSL certifikátu spočíva v zaslaní e-mailovej správy na vopred vybraný e-mail domény zo žiadosti o SSL certifikát (admin, administrator, hostmaster, webmaster, postmaster). V obdržanej e-mailovej správe stačí len odsúhlasiť všetky údaje o žiadanom SSL certifikáte a proces overenia je dokončený s následným vystavením SSL certifikátu, ktorý je zaslaný na technický kontakt žiadateľa.

Čas vystavenia certifikátu

Pri vložení správneho CSR súboru do objednávky a vykonaní platby je proces overenia a vystavenia SSL certifikátu bežne dokončený počas niekoľkých minút.

Upozornenie: Pred vystavením môže výnimočne prísť k oneskoreniu, ktoré je najčastejšie spôsobené jednou z týchto príčin:

 • autorita z bezpečnostných dôvodov náhodne vykonáva kontrolu overovaných certifikátov, čo môže pozdržať vystavenie DV certifikátu do vykonania kontroly pracovníkom autority.
 • doména, pre ktorú je certifikát objednaný, obsahuje zakázané slovo (napr. bank) alebo slovné spojenie, prípadne názov chránený trademarkom (napr. Facebook, názvy veľkých firiem a korporácií). V tomto prípade môže autorita vykonať dodatočné overenie žiadateľa, alebo odmietne objednávku certifikátu.
 • nie je možné automaticky zistiť e-mail vlastníka domény, ktorý slúži na zasielanie overovacieho e-mailu autority

Ak certifikát nebude vystavený v uvedenej štandardnej lehote, neváhajte kontaktovať zákaznícku podporu, ktorá vám pomôže problém vyriešiť.

Platnosť certifikátu

SSL certifikát je platný od dátumu, kedy je dokončené jeho overenie a certifikát je vystavený. Od tohoto dátumu sa počíta platnosť na daný počet rokov, ktorý bol zvolený v objednávke SSL certifikátu.

Pregenerovanie certifikátu (tzv. reissue)

Podľa potreby je možné si nechať certifikát kedykoľvek ZADARMO pregenerovať (napr. z dôvodu zmazania privátneho kľúča). Pre úspešné pregenerovanie je nutné dodať nový CSR súbor, ktorý obsahuje totožné údaje, ako v pôvodnej objednávke.

Obnova certifikátu (RENEW)

Obnovu SSL certifikátu je možné zahájiť 90 dní pred koncom jeho platnosti. Nie je nutné sa obávať straty zostávajúceho obdobia platnosti. Obnovenému certifikátu bude toto obdobie pripočítané, navyše sa nevyužité dni zaokrúhľujú na celé mesiace nahor. Pripočítanie zostávajúceho obdobia je možné len pri objednaní obnovy SSL certifikátu a uhradení min. 17 dní pred expiráciou.

Zobrazenie pečate certifikátu

Informácie o bezpečnosti na www stránkach je možné podporiť zobrazením pečate, ktorá je generovaná certifikačnou autoritou RapidSSL. Jedná sa o dynamický obrázok, podľa ktorého používateľ ihneď vie, že stránky sú zabezpečené SSL certifikátom. Kliknutím na pečať je možné overiť všetky informácie o certifikačnej autorite a platnosti daného SSL certifikátu. Je možné si vybrať jeden z troch grafických variantov pečate. Využitie pečate na webových stránkach veľmi odporúčame!

Obrázok pečate certifikátu

Kompletný prehľad SSL certifikátov RapidSSL v našej ponuke

SSL certifikát Cena od
SSLmarket
Cena RapidSSL Overenie Podpora
SAN/UC
Vystavenie
(od)
Platnosť
(roky)
Objednať
RapidSSL 11,66 € $59 DV NIE 2 minút 1-2 KúpiťDetail
RapidSSL Wildcard 96,63 € $249 DV NIE 2 minút 1-2 KúpiťDetail