Intermediate certifikáty a ich inštalácia

Intermediate certifikát (sprostredkovateľský) zabezpečuje dôveryhodnosť SSL certifikátu vďaka väzbe na Root certifikáty autority, ktorá je prítomná v operačných systémoch a prehliadačoch. Zákaznícky certifikát nie je vystavený priamo Root certifikátom autority, ale práve Intermediate certifikátom.

.
varovanie o nedôveryhodnosti SSL certifikátu v prehliadači

Kde Intermediate certifikát nájsť

Intermediate certifikát pre platformu Windows a Linux dostanete e-mailom zároveň s vydaným certifikátom. Intermediate certifikát nájdete tiež kedykoľvek pod vaším účtom v detaile vydaného certifikátu.

Všetky certifikáty CA nami predávaných autorít nájdete v súhrne na stránke Intermediate a root certifikáty našich CA (CA bundle) .

Ako Intermediate certifikát nainštalovať

Platforma Windows

V správe Microsoft Management Console (MMC) pridajte položku "Certificates" pre celý server (nie pre užívateľa) a následne do zložky Console Root/Certificates (Local Computer)/Intermediate Certificattion Authorities/Certificates importujte získaný súbor s Intermediate certifikátom.

Platforma Linux

Získaný súbor s Intermediate certifikátom uložte do zložky s certifikátmi (napr./usr/local/ssl/crt/). Ďalej je potrebné nastaviť konfiguračný súbor httpd.conf (väčšinou umiestnený v /etc/httpd) a doplniť v ňom direktívu pre intermediate certifikát, napr.: SSLCertificateChainFile /usr/local/ssl/crt/linux_intermediate.pem


Bol tento článok pre vás užitočný?