Kontrola certifikátu pomocou OCSP

Pomocou protokolu OCSP okamžite zistíte stav certifikátu. Stačí certifikát vložiť v textovom formáte (PEM) do následujúceho pola a stlačiť tlačítko "overiť". Stav good značí platný certifikát, Stav revoked znamená, že daný certifikát bol už odvolaný a je neplatný.

Změna formátu certifikátu