Spracovanie osobných údajov a Nariadenia GDPR

Pre vybavenie objednávok sme nútení spracovávať osobné údaje zákazníkov. Zaobchádzanie s nimi sa riadi Zásadami spracovania osobných údajov. V tomto článku nájdete súhrnné informácie o spracovaní osobných údajov SSLmarketom a informácie o súlade s Nariadením známym ako GDPR.

ochrana osobných údajov

Spracovanie osobných údajov

Spracovanie osobných údajov prebieha zásadne zákonným spôsobom a v súlade so zákonom č. 18/2018 Zz. O ochrane osobných údajov a s novým NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (známe ako GDPR). Na spracovanie osobných údajov máme vždy zákonný dôvod. Spracovanie sa riadi Zásadami spracovania, pozri posledný odsek.

Spracovanie osobných údajov na marketingové účely (v našom prípade zaslania newsletteru), alebo iné komunikácie, vychádza z nášho oprávneného záujmu, ktorý je zákonným dôvodom. Súhlas na spracovanie pre marketingové účely môžete kedykoľvek odvolať vo vašej zákazníckej administrácii.

Spracovateľská zmluva

Zákazníci, ktorí objednávajú SSL/TLS certifikáty pre svojich zákazníkov sú správcami ich osobných údajov. Uložením týchto osobných údajov na naše servery sa z nás stávajú spracovatelia osobných údajov.

Povinnosť uzavretie spracovateľskej zmluvy medzi oboma stranami si môžu správcovia splniť v zákazníckej administrácii a v sekcii venovanej osobným údajom. Spracovateľská zmluva je určená tým subjektom, ktorí nespracúvajú osobné údaje pre osobnú potrebu . Spracovanie osobných údajov fyzickou osobou pre osobné či domáce činnosti neregulujú predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov, nepodlieha Nariadeniu a spracovateľská zmluva nie je na mieste.

Prenos osobných údajov správcovi mimo EÚ

DigiCert je správca osobných údajov sídliace mimo EÚ. Pre prenos osobných údajov správcovi mimo EÚ potrebujeme Váš súhlas, ktorý získavame v objednávke. Možnosť prenosu údajov správcovi DigiCert sa zakladá na účasti tohto správcu v programe Privacy Shield, ktorého aktívnym účastníkom najneskôr k 25.5.2018.

Zásady spracovania osobných údajov

Dokument Zásady spracovania osobných údajov, ktorý popisuje spracovanie vašich osobných údajov spoločnosťou ZONER s.r.o, rozsah a účel spracovania nutný pre vydanie SSL/TLS certifikátu, nájdete v tomto samostatnom dokumente .

V prípade potreby sa neváhajte obrátiť na našu zákaznícku podporu .

"