Spracovanie osobných údajov a Nariadenie GDPR

Pre vybavenie objednávok sme nútení spracovávať osobné údaje zákazníkov. Zaobchádzanie s nimi sa riadi Zásadami spracovania osobných údajov. V tomto článku nájdete súhrnné informácie o spracovaní osobných údajov spoločnosťou ZONER s.r.o. a informácie o súlade s Nariadením známym ako GDPR.

ochrana osobných údajov

Spracovanie osobných údajov

Spracovanie osobných údajov prebieha zásadne zákonným spôsobom a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. O ochrane osobných údajov a s novým NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (známe ako GDPR). Na spracovanie osobných údajov máme vždy zákonný dôvod. Spracovanie sa riadi Zásadami spracovania, pozri posledný odsek.

Spracovanie osobných údajov na marketingové účely (v našom prípade zasielania newsletteru), alebo inej komunikácie, vychádza z nášho oprávneného záujmu, ktorý je právnym základom stanoveným v súlade s Nariadením. Ak nesúhlasíte so spracovaním vašich osobných údajov pre marketingové účely, vo vašej zákazníckej administrácii môžete kedykoľvek vysloviť svoj nesúhlas.

Prenos osobných údajov prevádzkovateľovi mimo EÚ

DigiCert je správca osobných údajov sídliace mimo EÚ. Pre prenos osobných údajov prevádzkovateľovi mimo EÚ potrebujeme Váš súhlas, ktorý získavame v objednávke. Možnosť prenosu údajov prevádzkovateľovi DigiCert sa zakladá na účasti tohto prevádzkovateľa v programe Privacy Shield, ktorého aktívnym účastníkom je najneskôr k 25.5.2018.

Zásady spracovania osobných údajov

Dokument Zásady spracovania osobných údajov, ktorý popisuje spracovanie vašich osobných údajov spoločnosťou ZONER s.r.o, rozsah a účel spracovania nutný pre vydanie SSL/TLS certifikátu, nájdete v tomto samostatnom dokumente .

V prípade potreby sa neváhajte obrátiť na našu zákaznícku podporu .

Účinné od 25.5.2018

Posledná aktualizácia: 21.9.2021