Spracovanie osobných údajov a Nariadenie GDPR

Na vybavenie objednávok sme nútení spracovávať osobné údaje zákazníkov. Zaobchádzanie s nimi sa riadí Zásadami spracovania osobných údajov. V tomto článku nájdete súhrnné informácie o spracovaní osobných údajov SSLmarketom a informácie o súlade s Nariadením, známym ako GDPR.

ochrana osobných údajov

Spracovanie osobných údajov

Spracovanie osobných údajov prebiehá zásadne zákonným spôsobom a v súlade so zákonom č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov a s novým NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 (známe ako GDPR). K spracovaniu osobných údajov máme vždy zákonný dôvod. Spracovanie sa riadi Zásadami spracovania, viz posledný odstavec.

Spracovanie osobných údajov pre marketingové účely (v našom prípade zaslanie newsletteru), alebo inej komunikácie, vychádza z nášho oprávneného záujmu, ktorý je zákonným dôvodom. Súhlas na spracovanie pre marketingové účely môžete kedykoľvek odvolať vo vašej zákazníckej administrácii.

Spracovateľská zmluva

Zákazníci, ktorí objednávajú SSL/TLS certifikáty pre svojich zákazníkov, sú správcami ich osobných údajov. Uložením týchto osobných údajov na naše servery sa z nás stávajú spracovatelia osobných údajov.

Povinnosť uzatvorenia spracovateľskej zmluvy medzi oboma stranami si môžu správcovia uzatvoriť v zákazníckej administrácii a v sekci venovanej osobným údajom. Spracovateľská zmluva je určená tým subjektomm, ktoré nespracovávajú osobné údaje pre osobnú potrebu. Spracovanie osobných údajov fyzickou osobou pre osobnú alebo domácu činnosť nie je regulované predpismi, týkajúcími sa ochrany osobných údajov, nepodlieha Nariadeniu a spracovateľská zmluva nie je na mieste.

Predávanie osobných údajov správcom mimo EU

DigiCert je správca osobných údajov, sídliaci mimo EU. Na predanie osobných údajov správcovi mimo EU potrebujeme Váš súhlas, ktorý získavame v objednávke. Možnosť predania údajov správcovi DigiCert sa zakladá na účasti tohoto správcu v program Privacy Shield, ktorého aktívnym účastníkom bude najneskôr k 25.5.2018.

Zásady spracovania osobných údajov

Dokument Zásady spracovania osobných údajov, ktorý popisuje spracovanie vašich osobních údajov spoločnosťou ZONER, s.r.o., rozsah a účel spracovania, nutný na vydanie SSL/TLS certifikátu, nájdete v tomto samostatnom dokumente.

V prípade potreby sa neváhajte obrátiť na našu zákaznícku podporu.