API SSLmarketu pre objednávanie certifikátov

SSLmarket podporuje API pre objendanie TLS certifikátov. API umožňuje ľahko zadávať objednávky takmer všetkých certifikátov z našej ponuky . Po vystavení si ich môžete tiež ľahko stiahnuť. Nižšie nájdete dokumentáciu, ktorá vám pomôže rozbehnúť objednávanie certifikátov cez API a ušetrí váš čas!

API vám pomôže hlavne pokiaš objednávate väčšie množst o certifikátov. Pomôže urýchliť objednávanie a vy sa môžete venovať tomu, čo je pre vaše podnikanie naozaj dôležité.

Dôležité funkcie API SSLmarketu

Cez API SSLmarketu (Application Programming Interface) môžete objednávať takmer všetky typy certifikátov, ktoré máme v ponuke (výnimkou sú iba produkty, ktoré nie je možné automatizovať). Stačí odoslať všetky informácie v rovnakom rozsahu, ktorý požaduje objednávkový formulár na SSLmarkete a objednávka sa vo vašom účte založí. PI podporuje všetky parametre certifikátov vrátane SANov (ďalších domén v certifikáte) .

 • Objednávanie všetkých typov certifikátov (okrem niekoľkých výnimiek)
 • Ľahke stiahnutie certifikátu po vydaní
 • Definícia všetkých parametrov objednávky
 • Objednanie jedným kliknutím (pomocou nástroja)
 • Urýchlenie procesov a úspora vášho času
 • Možnosč nastaviť defaultné údaje pre vašu firmu

Ako API SSLmarketu využiť

API je možné využiť dvomi spôsobmi. Odporúčaným spôsobom je implementácia do vášho systému či vlastného rozhrania pre objednávanie certifikátov. K tomu stačí požnať informácie uvedené nižšie. Druhý spôsob je vhnodný pre zákazníkov, ktorí nevedia programovať či nemajú k dispozícii programátora. Pomocou jednoduchého užívateľského rozhrania, ktoré momentálne pripravujeme, zadáte ľahko objednávku s využitím API, ale bez implementácie na strane zákazníka. V konečnom dôsledku si tak veľmi urýchlite prácu s certifikátmi a ich správu.

Ako API SSLmarketu využiť

API je možné využiť dvoma spôsobmi. Odporúčaným spôsobom je implementácia do vášho systému či vlastného rozhrania pre objednanie certifikátov. K tomu stačí poznať informácie uvedené nižšie. Druhý spôsob je vhodný pre zákazníkov, ktorí nevedia programovať či nemajú k dispozícii programátora. Pomocou jednoduchého používateľského rozhrania tretej strany zadáte ľahko objednávku s využitím API, ale bez implementácie na strane zákazníka. V dôsledku si tiež veľmi urýchlite prácu s certifikátmi a ich správu.

Pre volanie API využite následujúcu URL: https://www.sslmarket.sk/api

Autentizácia požiadaviek

Všetky otázky na API musia mať v hlavičke HTTP volaní uvedený prístupový autentizačný token (X-Auth-Token). Ten nájdete v nastavení účtu potom, čo aktivujete 'Prístup k účtu cez API'.

GET /api/order/list HTTP/1.1
Host: sslmarket.cz
X-Auth-Token: {{AUTH_TOKEN}}

Návratové hodnoty

Po úspešnom zavolaní endpointu vracia API stavový HTTP kód odpovede 2XX. Pri neúspěšnom volání vracia API stavový kód odpovede 4XX; v tele odpovedí nájdete typ chyby (string) a jej popis.

Dostupné funkcie API SSLmarketu

Nižšie nájdete zoznam funkčnej API, ktorú využijete pre objednanie a stiahnutie všetkých digitálnych certifikátov z našej ponuky.

Každá funkcia je prístupná cez vlastný endpoint, na ktorý odosielate požiadavku obsahujúcu parametre pre volanie do danej funkcie. Vstupné parametre sa rozlišujú na povinné, ktoré musíte v požiadavke odoslať a nepovinné (voliteľné). Pri každej funkcii je ivedené jej použitie, adresa endpointu, popis vstupních a výstupních parametrov a formát odpovedí.

Funkcia vracia zoznam produktov, ktoré sú dostupné v API.

GET /product/list
 • Stavový kód HTTP odpovedí: 200
 • Datový formát odpovedí: application/json

Výstupné parametre

Meno Typ Popis
products array
.. product_type string Typ produktu. Parameter má hodnotu ssl_certificate alebo client_certificate
.. product_code string Kód produktu
.. title string název produktu
.. type string certifikačná autorita
.. validate_type string Typ overenia certifikátu. Parameter má hodnotu dv, ov alebo ev
.. csr_required string Povinné CSR. Parameter má hodnotu true alebo false
.. max_years string Maximální doba platnosti certifikátu
.. min_san_values int Minimálny počet SANov
.. max_san_values int Maximálny počet SANov

 
{
  "products": [
    {
      "product_type": "ssl_certificate",
      "product_code": "digicert-standard-ssl",
      "type": "DigiCert",
      "title": "Standard SSL",
      "validate_type": "ov",
      "csr_required": "true",
      "max_years": "6",
      "min_san_values": "0",
      "max_san_values": "250"
    },
    {
      "product_type": "ssl_certificate",
      "product_code": "digicert-wildcard",
      "type": "DigiCert",
      "title": "WildCard",
      "validate_type": "ov",
      "csr_required": "true",
      "max_years": "6",
      "min_san_values": "0",
      "max_san_values": "250"
    },
    {
      "product_type": "ssl_certificate",
      "product_code": "digicert-ev-ssl",
      "type": "DigiCert",
      "title": "EV SSL",
      "validate_type": "ev",
      "csr_required": "true",
      "max_years": "6",
      "min_san_values": "0",
      "max_san_values": "250"
    },
    {
      "product_type": "ssl_certificate",
      "product_code": "geotrust-geotrust-standard-dv-ssl",
      "type": "GeoTrust",
      "title": "DV SSL",
      "validate_type": "dv",
      "csr_required": "true",
      "max_years": "6",
      "min_san_values": "0",
      "max_san_values": "250"
    },
    {
      "product_type": "ssl_certificate",
      "product_code": "geotrust-geotrust-wildcard-dv",
      "type": "GeoTrust",
      "title": "DV SSL Wildcard",
      "validate_type": "dv",
      "csr_required": "true",
      "max_years": "6",
      "min_san_values": "0",
      "max_san_values": "250"
    },
    {
      "product_type": "ssl_certificate",
      "product_code": "rapidssl-rapidssl-dv",
      "type": "RapidSSL",
      "title": "RapidSSL DV",
      "validate_type": "dv",
      "csr_required": "true",
      "max_years": "6",
      "min_san_values": "0",
      "max_san_values": "0"
    },
    {
      "product_type": "client_certificate",
      "product_code": "digicert-client-premium-class-1",
      "type": "DigiCert",
      "title": "Client Premium Class 1",
      "validate_type": "ov",
      "csr_required": "true",
      "max_years": "3",
      "min_san_values": "0",
      "max_san_values": "0"
    },
    {
      "product_type": "ssl_certificate",
      "product_code": "symantec-secure-site-ssl",
      "type": "DigiCert",
      "title": "Secure Site SSL",
      "validate_type": "ov",
      "csr_required": "true",
      "max_years": "6",
      "min_san_values": "0",
      "max_san_values": "250"
    },
    {
      "product_type": "ssl_certificate",
      "product_code": "thawte-ssl-123-dv",
      "type": "Thawte",
      "title": "SSL 123 DV",
      "validate_type": "dv",
      "csr_required": "true",
      "max_years": "6",
      "min_san_values": "0",
      "max_san_values": "250"
    },
    {
      "product_type": "client_certificate",
      "product_code": "digicert-client-premium-class-2",
      "type": "DigiCert",
      "title": "Client Premium Class 2",
      "validate_type": "ov",
      "csr_required": "true",
      "max_years": "3",
      "min_san_values": "0",
      "max_san_values": "0"
    },
    {
      "product_type": "ssl_certificate",
      "product_code": "rapidssl-rapidssl-wildcard-dv",
      "type": "RapidSSL",
      "title": "RapidSSL Wildcard DV",
      "validate_type": "dv",
      "csr_required": "true",
      "max_years": "6",
      "min_san_values": "0",
      "max_san_values": "0"
    },
    {
      "product_type": "ssl_certificate",
      "product_code": "geotrust-truebusiness-id-ov",
      "type": "GeoTrust",
      "title": "TrueBusiness ID OV",
      "validate_type": "ov",
      "csr_required": "true",
      "max_years": "6",
      "min_san_values": "0",
      "max_san_values": "250"
    },
    {
      "product_type": "ssl_certificate",
      "product_code": "thawte-ssl-webserver-ov",
      "type": "Thawte",
      "title": "SSL Webserver OV",
      "validate_type": "ov",
      "csr_required": "true",
      "max_years": "6",
      "min_san_values": "0",
      "max_san_values": "250"
    },
    {
      "product_type": "ssl_certificate",
      "product_code": "symantec-secure-site-pro-ssl",
      "type": "DigiCert",
      "title": "Secure Site Pro SSL",
      "validate_type": "ov",
      "csr_required": "true",
      "max_years": "6",
      "min_san_values": "0",
      "max_san_values": "250"
    },
    {
      "product_type": "ssl_certificate",
      "product_code": "thawte-ssl-webserver-ov-wildcard",
      "type": "Thawte",
      "title": "SSL Webserver OV Wildcard",
      "validate_type": "ov",
      "csr_required": "true",
      "max_years": "6",
      "min_san_values": "0",
      "max_san_values": "250"
    },
    {
      "product_type": "ssl_certificate",
      "product_code": "geotrust-truebusiness-id-ov-wildcard",
      "type": "GeoTrust",
      "title": "TrueBusiness ID OV Wildcard",
      "validate_type": "ov",
      "csr_required": "true",
      "max_years": "6",
      "min_san_values": "0",
      "max_san_values": "250"
    },
    {
      "product_type": "client_certificate",
      "product_code": "digicert-document-signing-individual-500",
      "type": "DigiCert",
      "title": "Document Signing - Individual (500)",
      "validate_type": "ev",
      "csr_required": "false",
      "max_years": "3",
      "min_san_values": "0",
      "max_san_values": "0"
    },
    {
      "product_type": "ssl_certificate",
      "product_code": "symantec-secure-site-ev-ssl",
      "type": "DigiCert",
      "title": "Secure Site EV SSL",
      "validate_type": "ev",
      "csr_required": "true",
      "max_years": "6",
      "min_san_values": "0",
      "max_san_values": "250"
    },
    {
      "product_type": "ssl_certificate",
      "product_code": "geotrust-truebusiness-id-ev",
      "type": "GeoTrust",
      "title": "TrueBusiness ID EV",
      "validate_type": "ev",
      "csr_required": "true",
      "max_years": "6",
      "min_san_values": "0",
      "max_san_values": "250"
    },
    {
      "product_type": "ssl_certificate",
      "product_code": "thawte-ssl-webserver-ev",
      "type": "Thawte",
      "title": "SSL Webserver EV",
      "validate_type": "ev",
      "csr_required": "true",
      "max_years": "6",
      "min_san_values": "0",
      "max_san_values": "250"
    },
    {
      "product_type": "client_certificate",
      "product_code": "digicert-document-signing-individual-2000",
      "type": "DigiCert",
      "title": "Document Signing - Individual (2000)",
      "validate_type": "ev",
      "csr_required": "false",
      "max_years": "3",
      "min_san_values": "0",
      "max_san_values": "0"
    },
    {
      "product_type": "ssl_certificate",
      "product_code": "symantec-secure-site-pro-ev-ssl",
      "type": "DigiCert",
      "title": "Secure Site Pro EV SSL",
      "validate_type": "ev",
      "csr_required": "true",
      "max_years": "6",
      "min_san_values": "0",
      "max_san_values": "250"
    },
    {
      "product_type": "client_certificate",
      "product_code": "digicert-document-signing-organization-2000",
      "type": "DigiCert",
      "title": "Document Signing Organization (2000)",
      "validate_type": "ev",
      "csr_required": "false",
      "max_years": "3",
      "min_san_values": "0",
      "max_san_values": "0"
    },
    {
      "product_type": "client_certificate",
      "product_code": "quovadis-rsassa-pss-smime",
      "type": "QuoVadis",
      "title": "RSASSA-PSS S/MIME",
      "validate_type": "qv",
      "csr_required": "false",
      "max_years": "3",
      "min_san_values": "0",
      "max_san_values": "0"
    },
    {
      "product_type": "ssl_certificate",
      "product_code": "symantec-secure-site-wildcard-ssl",
      "type": "DigiCert",
      "title": "Secure Site Wildcard SSL",
      "validate_type": "ov",
      "csr_required": "true",
      "max_years": "6",
      "min_san_values": "0",
      "max_san_values": "250"
    },
    {
      "product_type": "client_certificate",
      "product_code": "digicert-document-signing-organization-5000",
      "type": "DigiCert",
      "title": "Document Signing Organization (5000)",
      "validate_type": "ev",
      "csr_required": "false",
      "max_years": "3",
      "min_san_values": "0",
      "max_san_values": "0"
    },
    {
      "product_type": "ssl_certificate",
      "product_code": "symantec-secure-site-pro-ssl-wildcard",
      "type": "Digicert",
      "title": "Secure Site Pro Wildcard",
      "validate_type": "ov",
      "csr_required": "true",
      "max_years": "6",
      "min_san_values": "0",
      "max_san_values": "250"
    }
  ]
}
 

Funkcia slúži k vloženiu objednávky na daný zákaznícky účet.

POST /order/certificate/{{PRODUCT_CODE}}
 • {{PRODUCT_CODE}} - kód produktu
 • Stavový kód HTTP odpovedí: 201
 • Datový formát požiadavky: application/json
 • Datový formát odpovedí: application/json

Vstupné parametre

Meno Typ Povinné Popis
domain string ano názov domény, pre ktorú má byť certifikát vystavený
dns_names array ne Pole domén vložených v SAN
years int ano Platnosč certifikátu
csr string ano* CSR request pre certifikát
voucher string ne Zľavový kupón
dv_auth_method string ne Spôsob overenia vlastníka domény. Prístupové hodnoty sú Email, FILE alebo DNS. Východzia hodnota je Email
owner_name string ano meno vlastníka certifikátu
owner_street string ano ulica vlastníka certifikátu
owner_city string ano mesto vlastníka certifikátu
owner_zip string ano PSČ vlastníka certifikátu
owner_country string ano dvojpísmenový kód zeme vlastníka certifikátu (ISO 3166-1 alpha-2)
owner_tel string ano telef=on vlastníka certifikátu v tvare +421.00000000
auth_title string ano
auth_firstname string ano meno vlastníka certifikátu
auth_lastname string ano priezvisko vlastníka certifikátu
auth_tel string ano telefón vlastníka certifikátu v tvaru tvare +421.00000000
auth_email string ano e-mail vlastníka certifikátu
tech_title string ano
tech_firstname string ano meno technickej osoby certifikátu
tech_lastname string ano priezvisko technickej osoby certifikátu
tech_email string ano e-mail technickej osoby certifikátu
tech_tel string ano telefón technickej osoby certifikátu v tvaru tvare +421.00000000
invoice_name string ano fakturačné meno subjektu certifikátu
invoice_street string ano fakturačná ulice subjektu certifikátu
invoice_city string ano fakturačné město subjektu certifikátu
invoice_zip string ano fakturačné PSC subjektu certifikátu
invoice_country string ano fakturačný dvojpísmenový kód krajiny subjektu certifikátu (ISO 3166-1 alpha-2)
invoice_email string ano fakturačný email certifikátu
invoice_ic string ne fakturačné IČO subjektu certifikátu
invoice_dic string ne fakturačné DIČ subjektu certifikátu

* Záleží na type certifikátu

Výstupné parametre

Číslo objednávky je interné označenie používané v administrácii SSLmarketu; môžete ho použiť vo vyhľadávaní.

Meno Typ Popis
order_id int Číslo objednávky

Funkcia vypíše zoznam objednávok v danom zákaznickom účte.

GET /order/list
 • Stavový kód HTTP odpovedí: 200
 • Datový formát odpovedí: application/json

Výstupné parametre

Meno Typ Popis
orders array Pole objednávok
.. order_id int Číslo objednávky
.. product_type string Typ produktu
.. product_code string Kód produktu
.. domain string názov domény, pre ktorú má byť certifikát vystavený
.. dns_names array Pole domén vložených v SAN
.. sans_order_count int Počet SANov vložených v objednávke
.. years int Platnosť certifikátu
.. inserted datetime Dátum a čas vloženia objednávky
.. published datetime Dátum a čas vystavenia certifikátu
.. expired date Dátum konca platnosti certifikátu
..state string Stav certifikátu

Funkcia vypíše detail konkrétnej objednávky certifikátu, ktorú môžete nájsť aj v zákazníckej administrácii.

GET /order/order_id/{{ORDER_ID}}
 • {{ORDER_ID}} - číslo objednávky
 • Stavový kód HTTP odpovedí: 200
 • Datový formát odpovedí: application/json

Výstupné parametre

Meno Typ Popis
product_type string Typ produktu
product_code string Kód produktu
domain string názov domény, pre ktorú má být certifikát vystavený
dns_names array Pole domén vložených v SAN
sans_order_count int Počet SANov vložených v objednávke
years int Platnosť certifikátu
csr string CSR request pre certifikát
certificate_serial_number string Sériové číslo certifikátu
owner_name string meno vlastníka certifikátu
owner_street string ulica vlastníka certifikátu
owner_city string mesto vlastníka certifikátu
owner_zip string PSČ vlastníka certifikátu
owner_country string dvojpísmenový kód krajiny vlastníka certifikátu (ISO 3166-1 alpha-2)
owner_tel string telefón vlastníka certifikátu v tvare +421.00000000
auth_title string
auth_firstname string meno autorizačnej osoby certifikátu
auth_lastname string priezvisko autorizačnej osoby certifikátu
auth_tel string telefón autorizačnej osoby certifikátu v tvare +421.000000004
auth_email string e-mail autorizačnej osoby certifikátu
tech_title string
tech_firstname string meno technickej osoby certifikátu
tech_lastname string priezvisko technickej osoby certifikátu
tech_email string e-mail technickej osoby certifikátu
tech_tel string telefón technickej osoby certifikátu v tvare +421.00000000
inserted datetime Dátum a čas vloženia objednávky
published datetime Dátum a čas vystavenia certifikátu
expired date Dátum konca platnosti certifikátu
dv_auth_method string Spôsob overenia vlastníka domény. Parameter je v odpovedi obsiahnutý len pokiaľ product_type=ssl_certificate
dv_auth_content string Unikátna hodnota pre overenie vlastníka domény. Parameter je v odpovedi obsiahnutý iba pokiaľ product_type=ssl_certificate a dv_auth_method=DNS nebo dv_auth_method=FILE
state string Stav certifikátu
days_remaining int Zostávajúca platnosť certifikátu (v dňoch). Parameter je v odpovedi iba u vystavených certifikátov (state=published).
auto_reissue bool Indikuje, či bude automaticky spustené reissue certifikátu. Parameter je v odpovedi iba u Multi-year certifikátov.

Tento endpoint slúži k úprave vybraných parametrov objednávky. Objednávky je možné upravovať iba pred zažiadaním o vystavenie certifikátu.

PUT /order/order_id/{{ORDER_ID}}
 • {{ORDER_ID}} - číslo objednávky
 • Stavový kód HTTP odpovede: 200
 • Datový formát požiadavky: application/json

Vstupné parametre

Meno Typ Povinné Popis
csr string nie CSR request pre certifikát
dv_auth_method string nie Spôsob overenia vlastníka domény. Prípustné hodnoty sú Email , FILE alebo DNS . Predvolená hodnota Email
owner_name string nie meno vlastníka certifikátu
owner_street string nie ulica vlastníka certifikátu
owner_city string nie mesto vlastníka certifikátu
owner_zip string nie PSČ vlastníka certifikátu
owner_country string nie dvoupísmenný kód krajiny vlastníka certifikátu (ISO 3166-1 alpha-2)
owner_tel string ne telefón vlastníka certifikátu v tvare +421.254112554
auth_title string nie
auth_firstname string nie meno vlastníka certifikátu
auth_lastname string ne priezvisko vlastníka certifikátu
auth_tel string nie telefón vlastníka certifikátu v tvare +421.254112554
auth_email string ne e-mail vlastníka certifikátu
tech_title string nie
tech_firstname string nie meno technickej osoby certifikátu
tech_lastname string nie priezvisko technickej osoby certifikátu
tech_email string ne e-mail technickej osoby certifikátu
tech_tel string nie telefón technickej osoby certifikátu v tvare +421.254112554
invoice_name string nie fakturačné meno subjektu certifikátu
invoice_street string nie fakturačná ulica subjektu certifikátu
invoice_city string nie fakturačné mesto subjektu certifikátu
invoice_zip string nie fakturačné PSC subjektu certifikátu
invoice_country string nie fakturačný dvoupísmenný kód krajiny subjektu certifikátu (ISO 3166-1 alpha-2)
invoice_email string nie fakturačný email certifikátu
invoice_ic string nie fakturačné IČO subjektu certifikátu
invoice_dic string nie fakturačné DIČ subjektu certifikátu

Funkcia slúži k pregenerovaniu certifikátu jeho znovuvidaniu. Používá sa typicky pri strate privátneho kľúča a je zadarmo. Certifikát vydaný po reissue má rovnaké parametre a dátum expirácie ako pôvodný.

POST /certificate/order_id/{{ORDER_ID}}/reissue
 • {{ORDER_ID}} - číslo objednávky
 • Datový formát požiadavky: application/json
 • Stavový kód HTTP odpovede: 202

Vstupné parametre

Meno Povinné Typ Popis
csr ano string CSR request pre certifikát

Fukcia revokácie certifikátu nevratne zneplatní daný certifikát a nebudete ho môcť ďalej využiť. Revokácia znamená znehodnotenie certifikátu bez náhrady a slúži pre prípady zneužitia (kompromitácie) privátneho kľúča certifikátu.

PUT /certificate/order_id/{{ORDER_ID}}/revoke
 • Dostupné len pre produkty DigiCert Client Premium Class 1 a Client Premium Class 2
 • {{ORDER_ID}} - číslo objednávky
 • Stavový kód HTTP odpovedí: 202

Funkcia slúži k stiahnutiu vydaného certifikátu vo vybranom formáte, ktorý upresníte vo vstupnom parametry{{FORMAT}}. PEM je textový formát certifikátu v Base64, naopak P7B je formát binárny.

GET /certificate/order_id/{{ORDER_ID}}/format/{{FORMAT}}
 • {{ORDER_ID}} - číslo objednávky
 • {{FORMAT}} - formát certifikátu
  • pem_server - vrátí koncový (serverový, leaf) certifikát v textovom formáte Base64.
  • pem_intermediate - vrátí spolu s koncovým certifikátem aj intermediate certifikát, ktorý je jeho vydávateľom. Je potreba pre inštaláciu certifikátu. Tento formát je vhodný pre Apache, nginx a obecne pre linuxové servery.
  • p7b - vráti koncový (serverový) certifikát spolu s jeho chainom (intermediate + korenový certtifikát) v binárnom formáte P7B (PKCS#7).
 • Stavový kód HTTP odpovedí: 200
 • Datový formát odpovedí: text/plain

Dekodér CSR slúži na zobrazenie informácií obsiahnutých v CSR requestu vo formáte Base64. Pomocou dekodéra môžete zistiť, či sú všetky informácie uvedené správne. Výsledkom dotazu je výpis informácií obsiahnutých v CSR spolu s verejným kľúčom.

POST/tool/decoder/csr
 • Stavový kód HTTP odpovede: 200
 • Dátový formát požiadavke: application/json
 • Dátový formát odpovede: application/json

Vstupné parametre

Meno Typ Povinné Popis
csr string áno CSR

Výstupné parametre

Meno Typ Popis
csr array Pole hodnôt
.. subject array
.. .. CN string
.. .. O string
.. .. L string
.. .. ST string
.. .. C string
.. .. OU string
.. pkey array
.. .. length string
.. .. alghoritm string
.. .. pkey string
.. sans array

Dekodér certifikátu funguje podobne ako dekodér CSR; vypíše informácie obsiahnuté v certifikáte spolu s verejným kľúčom. Môžete tak ľahko zistiť pre akú doménu (alebo organizáciu) je certifikát vydaný. Dekodér zobrazuje aj rozšírené infromácie ako serial number, ktoré sú unikátne pre každý certifikát a slúži na jednoznačnú identifikáciu.

POST/tool/decoder/certificate
 • Stavový kód HTTP odpovede: 200
 • Dátový formát požiadavke: application/json
 • Dátový formát odpovede: application/json

Vstupné parametre

Meno Typ Povinné Popis
certificate string ano Certifikát v Base64

Výstupní parametry

Jméno Typ Popis
certificate array Pole hodnot
.. owner array
.. .. domain string
.. .. organization string
.. .. city string
.. .. locality string
.. .. country string
.. length string
.. alghoritm int
.. pkey array
.. sans array
.. valid_from string
.. valid_to string
.. serial_number string
.. serial_number_hex string

Tento nástroj slúži k jednoduchému overeniu stavu konkrétneho certifikátu. Ten sa overuje pomocou stavového protokolu OCSP a výsledkom je buď stav Good (teda platný certifikát), alebo revoked (odvolaný certifikát).

POST /tool/ocsp
 • Stavový kód HTTP odpovede: 200
 • Dátový formát požiadavky: application/json
 • Dátový formát odpovede: application/json

Vstupní parametry

Meno Typ Povinné Popis
certificate string ano Certifikát ku kontrole v Base64

Výstupné parametre

Meno Typ Popis
status string Výsledok: good alebo revoked
this_update string Datum posledného updatu
next_update string Dátum následného updatu
záchranný kruh sslmarket

Je toho na vás veľa?

Radi vám s použitím API poradíme, alebo si vypočujeme vašu spätnú väzbu. Neváhajte nám dať vedieť.

Napište nám
info@sslmarket.sk
Kontaktný formulár
Zavolejte nám
+421-2-682 65 986
Bol tento článok pre vás užitočný?