Certifikáty pre Wi-Fi

Wi-Fi certifikáty sa používajú na zabezpečenie návštevníkov, pripájajúcich sa do verejných sietí. Chránia proces registrácie a prihlásenia do siete. Pre tieto účely vyžadujú výrobcovia zvláštne SSL/TLS certifikáty od vydávateľov certifikovaných Wi-Fi aliancií (program Passpoint ™)

Alternative description

DigiCert je autorizovaný pre vydávanie certifikátov pre Online Sign-Up (OSU) servery, ktoré nazýva Wi-Fi certifikáty. Certifikáty pre Wi-Fi (hotspoty a servery) pomáhajú zvýšiť dôveryhodnosť týchto sietí a najmä bezpečnosť ich návštevníkov.

Ponuku pripravujeme na Q3 2018