Direct/FBCA certifikáty

Každý subjekt ktorý si vymieňa informácie s federálnou agentúrou (USA) musí použiť certifikát podpísaný krížom od Federal Bridge Certification Authority (FBCA). Všetky FBCA od DigiCertu túto požiadavku spĺňajú a môžete ich použiť na výmenu informácií.

Direct/FBCA certifikáty

Tento typ certifikátu nachádza uplatnenie v zdravotníckom sektore Spojených štátov, pretože miestne regulácia vyžaduje komunikáciu pomocou tohto špecifického typu certifikátu.

Ponuku pripravujeme