Symantec Code Signing EV certifikát

EV certifikát pre podpis kódu je revolúcia v dôveryhodnosti a bezpečnosti podpisovanie vašich aplikácií . Rovnako ako bežný podpisový certifikát opatrí vašu aplikáciu podpisom a zaistí užívateľovi aplikácie pôvod, dôveryhodnosť a nemennosť prevzatej aplikácie. Jeho použitie je však výrazne bezpečnejšie.

Hlavnou výhodou EV Code Signing certifikátu je bezproblémová a okamžitá dôveryhodnosť vo SmartScreen Filter systému Windows. Už sa nikdy nestane, aby Windows vašu aplikáciu zablokovali z dôvodu nízkej reputácie vo SmartScreen filtra, čo sa môže stať aj s bežným podpisom. Podpis je dôveryhodnejšie, rovnako ako je EV certifikát na webe dôveryhodnejšie, než iné.

Ďalšou nespornou výhodou EV Code Signing certifikátu je bezpečnosť použitia. Certifikát a jeho privátny kľúč sú uložené na HW tokenu , nie ako PFX súbor na disku počítača. Pre podpis potrebujete token a vaše heslo. Riziko krádeže a zneužitia certifikátu sa tak výrazne znižuje!

  • Privátny kľúč a certifikát sú uložené na HW tokenu
  • Reputácia vo Windows a Internet Exploreru
  • Podpísaná aplikácia nebude zablokovaná SmartScreen filtrom
  • Podpisuje 32-bit a 64-bit aplikácie (.exe, .cab, .dll, .ocx, .msi, .xpi, a .xap) a kernel-mode softvér
  • Obmedzenia krádeže a zneužitie certifikátu
Objednať

Odporúčané použitie certifikátu

Certifikát nachádza svoje využitie u veľkých softvérových firiem, ktoré potrebujú digitálny podpis a vysokú ochranu proti krádeži a zneužitiu certifikátu.

EV Code Signing certifikát je vhodný aj pre malé firmy, pretože vyrieši ich problém sa SmartScreen Filter vo Windows a Internet Exploreru. Už sa nestane, aby bola ich aplikácia u zákazníka blokovaná pre nízku reputáciu vo SmartScreen Filter.

Cenník Symantec Code Signing EV certifikátu

1 rok 2 roky 3 roky Objednať
NOVÝ (NEW)
Cena rok / CA / ušetríte
640,00 €
640,00 € / $699 / 8.4%
1 000,00 €
500,00 € / $1219 / 18%
1 350,00 €
450,00 € / $1739 / 22.4%
OBNOVA (RENEW)
Cena rok / CA / ušetríte
640,00 €
640,00 € / $699 / 8.4%
1 000,00 €
500,00 € / $1219 / 18%
1 350,00 €
450,00 € / $1739 / 22.4%

Ceny sú uvedené bez DPH.

  • Princíp EV podpisu
  • Detail certifikátu
  • Podporované platformy
  • Overenie a čas vystavenia

Prínos EV podpisu aplikácií

EV podpis kódu je revolučnou novinkou pre všetkých tvorcov aplikácií. Pomáha dosiahnuť vyššiu dôveryhodnosť vašej aplikácie a zabraňuje zablokovaniu programu vo Windows Smartsreen Filter.
Aplikáciu podpísanú EV Code Signing certifikátom SmartScreen nikdy nezablokuje.

SmartScreen filter Windows blokuje nedôveryhodnú aplikácii

K zablokovaniu nedôjde ani v prípade, že ju SmartScreen nepozná. SmartScreen je schopný zablokovať aj aplikáciu podpísanú bežným Code Signing certifikátom, pokiaľ nemá dostatočnú reputáciu a "nepozná" ju.

Druhou veľkou výhodou je zvýšená bezpečnosť použitia. Certifikát a jeho privátny kľúč sú uložené na HW tokenu, ktorý dostanete od certifikačnej autority.

HW token s certifikátom, ktorý dostanete pre Symantec Code Signing EV

Uloženie kľúčov na HW token chráni certifikát pred zneužitím. Nemusíte ho mať uložený v počítači a riskovať jeho krádež. Certifikát aj privátny kľúč je uložený na tokenu a pre použitie potrebujete heslo. Prípadný zlodej by musel ukradnúť nielen HW token fyzicky, ale musel by poznať aj vaše heslo na jeho použitie.

HW token potrebujete na podpísanie. Pri podpisovaní aplikácie je vyvolaná obslužná aplikácia HW tokenu, do ktorej zadáte heslo k privátnemu kľúču a aplikácia bude podpísaná. Certifikát nemusíte mať uložený v počítači a aj v prípade krádeže tokenu je privátny kľúč chránený heslom, po ktorého niekoľkonásobnom zlom zadaní je token zablokovaný. Tým je vylúčené prelamovanie heslá napr. Slovníkovým útokom.

Obslužná aplikácia pre HW token a pre použitie certifikátu

Code Signing EV certifikát a jeho podpis prináša vyššiu bezpečnosť použitia, dôveryhodnejšie podpis a majiteľa certifikátu chráni pred krádežou a zneužitím certifikátu.

Zobrazenie certifikátu

Po spustení aplikácie, podpísanej Symantec Code Signing certifikátom je zobrazená úvodná informácia o spúšťaní súboru, ale predovšetkým je zobrazená informácia o dôveryhodnosti spoločnosti, ktorou bola aplikácia digitálne podpísaná. V detaile je možné zistiť dátum podpísania aplikácie, podrobnosti o certifikačnej autorite a ostatné údaje o vydávateľovi.

Zobrazenie certifikátu

Podporované platformy

Podľa používanej platformy je možné si vybrať Symantec Code Signing certifikát presne pre Vaše účely.

Microsoft® Authenticode®

Certifikát je určený na podpis súborov .exe, .cab, .dll, .ocx, .msi, .xpi, a .xap, rovnako ako na podpis kernel-mode aplikácií. Je potrebný pre získanie certifikácie Microsoft Windows Logo.

Java

Certifikát určený pre Java aplikácie pre desktop aj mobilné zariadenia. Podpisuje súbory .jar a je podporovaný prostredím Java Runtime Environment (JRE).

Microsoft® Office and VBA

Certifikát je určený na podpis VBA objektov a makier. Vhodný pre Microsoft Office a aplikácie tretích stran používajúcich VBA.

Adobe® AIR®

Digitálne podpisuje súbory .air or .airi. Nutné pre všetky aplikácie založené na AIR.

Android

Certifikát je určený na podpis súborov .apk pre platformu Android.

Microsoft Windows Phone

Digitálne podpisuje kód pre Windows Phone and Xbox 360. Podpísanie je nutné na zverejnenie aplikácie v službe Microsoft App Hub.

Qualcomm BREW

Digitálne podpisuje BREW aplikácie vývojárov.

Spôsob overenia certifikátu

Proces vystavenia SSL certifikátu je úplne manuálny a spočíva v overení údajov o žiadateľovi. Informácie o spoločnosti sa overujú v obchodnom registre a kontaktné údaje spoločnosti vo verejných telefónnych zoznamoch. Na záver overenia sa vykonáva telefonický hovor s osobou pre autorizáciu, uvedenou v objednávke.
Ak certifikačná autorita nie je schopná niektoré informácie verejne dohľadať, vyžiada si dodatočné overenie pomocou formulára. Vystavenie certifikátu sa tak predlžuje o dobu dodatočného overovania.

Čas vystavenia certifikátu

Pri vložení správneho CSR súboru do objednávky a vykonaní platby je proces overenia a vystavenia SSL certifikátu bežne dokončený počas niekoľkých pracovných dní.

Kompletný prehľad SSL certifikátov Symantec v našej ponuke

SSL certifikát Cena od
SSLmarket
Cena Symantec Overenie Podpora
SAN/UC
Vystavenie
(od)
Platnosť
(roky)
Objednať
Secure Site 299,97 € 450 € OV 1-250 2 dní 1-2 KúpiťDetail
Secure Site Pro 716,63 € 1050 € OV 1-250 2 dní 1-2 KúpiťDetail
Secure Site EV 730,95 € 1050 € EV 1-250 5 dní 1-2 KúpiťDetail
Secure Site Pro EV 1104,95 € 1499 € EV 1-250 5 dní 1-2 KúpiťDetail
Secure Site Wildcard 1 730 € $2199 OV NIE 2 dní 1-2 Kúpiť Detail
Secure Site Pro Wildcard 3 333 € $4975 OV NIE 2 dní 1-2 KúpiťDetail
Code Signing 316,65 € 499 € OV NIE 2 dní 1-2 KúpiťDetail
Code Signing EV 450 € $795 EV NIE 14+ dní 1-2 KúpiťDetail