CAB Forum (Certification Authority Browser Forum)

Certification Authority Browser Forum ( CA/Browser Forum ) je dobrovoľné združenie popredných certifikačných autorít (CA) a tvorcov internetových prehliadačov a ďalších internetových aplikácií. Cieľom fóra je publikovať štandardy a pravidlá pre vydávanie a spravovanie SSL certifikátov, podľa ktorých sa budú dôveryhodné autority riadiť.

Členovia CA/Browser Fóra úzko spolupracovali pri definovaní pravidiel pre Extended Validation (EV) SSL certifikáty a v roku 2011 bol vydaný nový návrh na "Základné požiadavky pre vydávanie a správu Verejne dôveryhodných certifikátov". Cieľom je, aby všetky prehliadače a softvér tretích strán mohli navzájom a bez problémov spolupracovať. Od roku 2012 základné požiadavky musia spĺňať všetky akreditované certifikačné autority, ktoré chcú mať ich koreňový certifikát dôveryhodný.

Dokumety CAB Fóra

Dokumenty tvorené CA/Browser forum sú k dispozícii na stránkach CAB fóra .
K dispozícii sú napríklad verzia "EV SSL Certificate Guidelines" alebo posledná verzia dokumentov "Baseline Requirements for the Issuance and Management of Publicly-Trusted Certificates".

Členovia CAB fóra - certifikačné autority

 • Buypass AS
 • Certum
 • Chunghwa Telecom Co., Ltd.
 • Comodo CA Ltd.
 • DanID A/S
 • DigiCert, Inc.
 • Digidentity
 • E-TUGRA Inc.
 • GlobalSign
 • GoDaddy.com, LLC
 • Izenpe S.A.
 • Japan Certification Services, Inc.
 • Kamu Sertifikasyon Merkezi
 • KEYNECTIS
 • Logius PKIoverheid
 • Network Solutions, LLC
 • QuoVadis Ltd.
 • SECOM Trust Systems CO., Ltd.
 • Skaitmeninio sertifikavimo centras (SSC)
 • StartCom Certification Authority
 • SwissSign AG
 • Symantec Corporation
 • Trend Micro Inc.
 • Trustwave
 • Trustis Limited
 • tScheme
 • TAIWAN-CA Inc.
 • Wells Fargo Bank, N.A.

Členovia CAB fóra - tvorci internetových prehliadačov

 • Apple
 • Google
 • Microsoft Corporation
 • Opera Software ASA
 • The Mozilla Foundation