Code Signing certifikáty prechádzajú na token; od nás ho získate zadarmo

(4.5.2023) Code Signing certifikáty povinne prechádzajú na token; už ich nebude možné mať uložené v PFX. Do 16. 5. 2023 môžete stále získať certifikát bez tokenu. Pokiaľ to nestihnete, tak bude nový certifikát vydaný na tokene, ktorý vám však dáme zadarmo, pokiaľ bude objednávka na 2 či 3 roky!

Čo sa mení?

Informujeme používateľa certifikátu pre podpis kódu (Code Signing), že od 16. 5. 2023 musia byť všetky Code Signing certifikáty vydané na bezpečnom úložisku. Tým je token alebo HSM. Ide o už avizovanú zmenu, ktorá bola v minulom roku preložená.

Token na uloženie certifikátu musí spĺňať certifikáciu FIPS 140-2 Level 2 alebo Common Criteria EAL 4+. Môžete teda využiť nejaký váš existujúci, alebo si kúpiť nový.

Odkedy zmena platí?

Zmena platí pre všetky certifikáty vydané po spomínanom dátume. Token je od 16. 5. východiskovou voľbou uloženie certifikátu pre podpis kódu. Certifikát bez tokenu už nebude možné vydať a nebude možné ho mať uložený napríklad v PFX súbore. Jedinou alternatívou tokenu bude uloženie na HSM.

Koho sa zmena týka?

Táto zmena je platná pre celé odvetvie, teda aj pre všetky certifikačné autority a užívateľov. Nemá zmysel pátrať, ktorá autorita certifikát vydá bez tokenu, pretože všetky uznávané k tomu musia pristúpiť.

Odporúčame renew, alebo objednávku na dlhšiu dobu

Odporúčame Vám predĺžiť certifikát na maximálnu dĺžku platnosti, pokiaľ je čas (do 16. 5.), alebo využiť našu ponuku získať token zadarmo. Token v cene 120 USD dostanete zadarmo pri objednaní Code Signing certifikátu na 2 alebo 3 roky.

Ak využijete našu ponuku získať token zadarmo (objednávka na 2 či 3 roky), dodáme Vám certifikát na tokene už nainštalovaný a môžete začať podpisovať. Podpisovanie s tokenom je jednoduché a bude pre Vás prakticky bez zmeny.

Zdroj: KB DigiCert