Code Signing certifikáty prechádzajú na token; od nás ho získate zdarma

(4. 5. 2023) Code Signing certifikáty povinne prechádzajú na token; už nebude možné ich mať uložené v PFX. Do 16. 5. 2023 môžete stále získať certifikát bez tokenu. Ak to nestihnete, tak nový certifikát bude vydaný na tokene, ktorý vám však dáme zdarma, ak bude objednávka na 2 alebo 3 roky!

Čo sa mení?

Informujeme užívateľov certifikátu pre podpis kódu (Code Signing), že od 16. 5. 2023 musia byť všetky Code Signing certifikáty vydané na bezpečnom úložisku. Tým je token alebo HSM. Ide o už avizovanú zmenu, ktorá bola v minulom roku odložená.

Token pre uloženie certifikátu musí spĺňať certifikáciu FIPS 140-2 Level 2 alebo Common Criteria EAL 4+. Môžete teda využiť váš existujúci token, alebo si kúpiť nový.

Od kedy zmena platí?

Zmena platí pre všetky certifikáty vydané po zmienenom dátume. Token je od 16. 5. predvolbou uloženia certifikátu pre podpis kódu. Certifikát bez tokenu už nebude možné vydať a nebude možné ho mať uložený napríklad v PFX súbore. Jednou alternatívou tokenu bude uloženie na HSM.

Koho sa zmena týka?

Táto zmena platí pre celé odvetvie, teda aj pre všetky certifikačné autority a užívateľov. Nemá zmysel pátrať, ktorá autorita certifikát vydá bez tokenu, pretože všetky uznávané k tomu musia pristúpiť.

Doporučujeme renew, alebo objednávku na dlhší čas

Doporučujeme vám predĺžiť certifikát na maximálnu dĺžku platnosti, kým je čas (do 16. 5.), alebo využiť našu ponuku získať token zdarma. Token v cene 120 USD dostanete zdarma pri objednaní Code Signing certifikátu na 2 alebo 3 roky.

Ak využijete našu ponuku získať token zdarma (objednávka na 2 alebo 3 roky), dodáme vám certifikát na tokene už nainštalovaný a môžete začať podpisovať. Podpisovanie s tokenom je jednoduché a bude pre vás prakticky bez zmeny.

Zdroj: KB DigiCert