Certifikáty AATL pre dôveryhodné podpisovanie PDF a pre Adobe Reader

Certifikáty pre podpisovanie PDF (AATL) sú určené pre podpisy dokumentov otváraných predovšetkým v prehliadači Adobe Reader. Ten vyžaduje pre dôveryhodný podpis PDF zvláštny typ certifikátu.

Certifikáty pre podpisovanie PDF (AATL)

Čo je program AATL?

Ide o program, ktorý miliónom užívateľov po celom svete umožňuje vytvárať digitálne podpisy, ktoré sú pri každom otvorení podpísaného dokumentu v softvéri Adobe® Acrobat® alebo Reader® považované za dôveryhodné. Aplikácia Acrobat a Reader pravidelne sťahujú z webovej stránky zoznam dôveryhodných koreňových digitálnych certifikátov. Každý digitálny podpis vytvorený pomocou povolenie, u ktorého možno sledovať vzťah ( "zreťazenie") k kolateralizovanému a dôveryhodnému certifikátu na tomto zozname, je aplikáciami Acrobat a Reader považovaný za dôveryhodný (Prevzaté z adobe.com).

Použitie AATL certifikátov pre PDF

Elektronický podpis dokumentu preukazuje jeho pôvod a nemennosť (integritu) od chvíle podpísania.

Certifikáty AATL sú priamo vyžadované výrobcom Adobe pre dôveryhodný podpis PDF dokumentov (Adobe má zvláštne požiadavky na jeho vydaj, pozri nižšie). Ak použijete iný podpis, tak nebude v tomto programe dôveryhodný a čitatelia sa zobrazí chyba. Certifikátom pre elektronický podpis môžete dokumenty podpisovať priamo v programe Adobe Reader.

Získanie AATL certifikátu

Adobe kladie na podpisové certifikáty zvláštne požiadavky. Musí byť umiestnené na bezpečnom prostriedku, preto sa vydávajú výhradne na tokenu či smart card. Počas získanie certifikátu je potrebné vyplniť formulár zaslaný CA a pred zástupcom certifikačnej autority ho podpísať (napr. Počas videohovoru). Alternatívou je notárom potvrdený dokument, ktorý žiadateľovi o certifikát pošle certifikačná autorita.

Ako vyzerá podpis dokumentu v praxi?

Na obrázkoch nižšie vidíte praktickú ukážku podpisu kancelárskeho dokumentu.

Podpis v Adobe Reader
Podpis v Adobe Reader.

Novo podpísaný dokument môžete hneď poslať adresátovi a ten bude vedieť od koho pochádza a že nebol od podpísania zmenený.

Kompletný prehľad AATL (Document Signing) certifikátov v našej ponuke

AATL (Document Signing) certifikát Cena od SSLmarket Bežná cena Overenie Dôveryhodný v Adobe Vystavenie (behom) Platnosť (roky) Objednať
Ceny uvedené bez DPH.
Document Signing Individual (500) Od 246 € $379 OV ANO 7 dní 1-3 Kúpiť
Document Signing Individual (2000) Od 375 € $579 OV ANO 7 dní 1-3 Kúpiť
Document Signing Organization (2000) Od 375 € $579 OV ANO 7 dní 1-3 Kúpiť
Document Signing Organization (5000) Od 583 € $895 OV ANO 7 dní 1-3 Kúpiť