DigiCert Document Signing Organization objednať

Certifikát DigiCert Document Signing Organization umožňuje firmám podpisovanie dokumentov v kancelárskom softvéri. Digitálny podpis dokumentu zaručuje nielen jeho pôvod a autorstvo, ale tiež jeho nemennosť od chvíle podpisu. Certifikát je uložený na tokene a je tak chránený proti odcudzeniu a zneužitiu.

OV Overenie organizácie
až 5.000 podpisov ročne
podpora SANov
7 dní čas vystavenia
100% dôveryhodnosť
 • Cena od 400 €
 • Platnosť 1-3 roky
 • Zabezpečenie dokumentov
 • Dôveryhodnosť bežné kancelárske programy
 • Algoritmus verejného kľúča RSA
 • Algoritmus podpisu 256 (384/512) bitov
 • Dĺžka verejného kľúča 2.048 (3.072/4.096) bitov
 • Koreňová CA DigiCert Assured ID Root CA
 • Podpisovanie e-mailu Áno
 • Šifrovanie e-mailu Nie
 • Podpis dokumentu Áno
 • Garancia vrátenia peňazí 30 dní

Odporúčané použitie certifikátu

Certifikát Document Signing odporúčame pre autorov dôležitých dokumentov, ktoré vyžadujú vysokú mieru dôveryhodnosti. Uloženie certifikátu na tokene zaisťuje dokonalú ochranu proti odcudzeniu certifikátu, čo je zásadné pre zachovanie dobrého mena podpisujúcej spoločnosti.

Získanie certifikátu

Overenie u tohto certifikátu zodpovedá úrovni overenia organizácie. Upozorňujeme, že pred dokončením overenia a získaním certifikátu je v rámci požiadaviek spol. Adobe na overenie nutné vykonať krátky videohovor s CA pre overenie identity žiadateľa. Osoba žiadajúca o certifikát musí podpísať formulár tak, aby podpis pracovník CA videl a musí priložiť fotokópiu občianskeho preukazu. Alternatívou je potvrdenie formulára notárom.

DigiCert Document Signing Organization (2000)

Certifikát vám umožňuje 2000 podpisov za rok. Podpisovanie prebieha v kancelárskom softvéri s podporou podpisovania dokumentov a podpis je plne dôveryhodný. Môžete ho využiť napríklad v Adobe Acrobat, Microsoft Office, OpenOffice a LibreOffice.

Jednoročný

505,00 €
 • Ušetríte oproti cene CA
objednať

Dvojročný

885,00 €
 • Ušetríte proti cene CA
 • Nižšia cena na rok ako jednoročný
objednať

Trojročný

1 200,00 €
 • Ušetríte proti cene CA
 • Nižšia cena na rok ako dvojročný
objednať

Ceny uvedené bez DPH.

DigiCert Document Signing Organization (5000)

Certifikát vám umožňuje 5000 podpisov za rok. Podpisovanie prebieha v kancelárskom softvéri s podporou podpisovania dokumentov a podpis je plne dôveryhodný. Môžete ho využiť napríklad v Adobe Acrobat, Microsoft Office, OpenOffice a LibreOffice.

Jednoročný

765,00 €
 • Ušetríte proti cene CA
objednať

Dvojročný

1 370,00 €
 • Ušetríte proti cene CA
 • Nižšia cena na rok ako jednoročný
objednať

Trojročný

1 855,00 €
 • Ušetríte proti cene CA
 • Nižšia cena na rok ako dvojročný
objednať

Ceny uvedené bez DPH.

Zobrazenie certifikátu v prehliadači

Všetky certifikáty v našej ponuke sú plne dôveryhodné a používatelia podpísaných dokumentov nie sú obťažovaní akýmkoľvek hlásením o nedôveryhodnosti.

Pri otvorení podpísaného dokumentu uvidíte v hornej lište príslušnej kancelárskej aplikácie validný elektronický podpis.

V detaile elektronického podpisu je možné autentizovať spoločnosť, v ktorej bol dokument podpísaný a podpisujúce osobu.

Ak je podpis platný, tak nebol dokument od chvíle vytvorenie podpisu zmenený.

Zobrazenie certifikátu DigiCert Document Signing Organization v klientovi

FAQ - najčastejšie otázky

Certifikát je na tokene uložený pre maximálne zabezpečenie privátneho kľúča, teda kvôli vylúčeniu rizika zneužitia certifikátu. Certifikát nebude zneužitý ani ak by bol token fyzicky ukradnutý, pretože na podpisovanie (použitie privátneho kľúča) je nutné poznať heslo a nie je možné ho exportovať. Po niekoľkonásobnom zadaní zlého hesla sa token zablokuje a stane sa nepoužiteľným.
Pre podpisovanie dokumentov nie je potrebný žiadny špeciálny alebo dodatočný softvér, ani vývojové prostredie, ako je tomu pri Code Signing certifikátov. Dokument môžete podpísať priamo v softvéri, v ktorom ho vytvárate. Podpora podpisovania je napríklad vo veľmi rozšírených produktoch Adobe Acrobat, MS Office, LibreOffice a OpenOffice.
Konkrétne postupy na podpísanie v uvedených programoch nájdete v článku nápovedy Podpis dokumentu Document Signing certifikátom .
Všeobecne možno povedať, že áno; závisí to však na konkrétnom softvéri a jeho implementáciu. Ak však bude daný program poznať čas podpisu (z platného časovej pečiatky) a bude si môcť skontrolovať odvolanie certifikátu, tak bude podpis platný. Nemusí to však fungovať bezvýhradne vo všetkých kancelárskych programoch.
Ak je platnosť podpisu v dokumentoch kritická a vyžadujete ju počas viacerých nasledujúcich rokov, tak pre riadenie životného cyklu dokumentov odporúčame nejakú elektronickú spisovú službu.
Certifikát je skutočne vystavený pre "organizáciu", pretože predpokladom OV overenia je existujúca organizácia alebo firma. V certifikáte je však uvedený jeho žiadateľ a jeho osoba je spojená s podpisom za spoločnosť.
Variant certifikátu pre fyzické osoby, teda Document Signing Individual, zatiaľ nemáme v ponuke.