QuoVadis Advanced+ Organization Certificate (eSeal) Objednať

Certifikát QuoVadis Advanced+ Organization Certificate (eSeal) slúži pre zaručenú elektronickú pečať pre vašu spoločnosť. Podpisujete menom právnickej osoby, nie fyzickej. Môžete ho použiť pre potvrdenie pôvodu dát, integrity a pre ich archiváciu. Podporuje AATL.

Class 2 Kvalifikované overenie
1 zabezpečených adries
podpora SANov
15 dní doba vystavenia
Zaručený dôveryhodnosť podpisu
 • Cenaod 272,33 €
 • Platnosť1-3 roky
 • Funkcia potvrdzuje pôvod a integritu dát, AATL
 • Uložený na tokene ANO
 • Algoritmus verejného kľúča RSA
 • Symetrické šifrovánie256 bitů
 • Dĺžka verejného kľúča2.048 (3.072/4.096) bitů
 • Koreňová CAQuoVadis Root CA
 • Garancia vrátenia peňazí30 dní
 • Pregenerovanie certifikátuzadarmo
 • Možnosť pridania viacero doménANO
 • Peňažná zárukaN/A

Doporučené použitie certifikátu

QuoVadis Qualified eSeal Certificate odporúčame pre firmy. Pečať slúži k potvrdeniu dokumentov, transakcií (pôvod, integrita dát) a k ich evidencii (archivácii). Podpis je dôveryhodný v Adobe (AATL).

Cenník QuoVadis Qualified eSeal Certificate certifikátu

QuoVadis Qualified eSeal Certificate je primárne určený pre firmy, ktoré potrebujú pečate dokumentov a data kvalifikovanou pečaťou a zaručiť tak pôvod a integritu týchto dát. Variantu pre použitie s PSD2 nájdete tu.

Jednoročný

350,00 €
 • Ušetríte oproti cene CA
Objednať

Dvojročný

690,00 €
 • Ušetríte oproti cene CA
 • Nižšia cena na rok než jednoročný
Objednať

Dvojročný

817,00 €
 • Ušetríte oproti cene CA
 • Nižšia cena na rok než jednoročný
Objednať

Ceny uvedené bez DPH.

Zobrazenie certifikátu v klientovi

Všetky ponúkané pečate sú plne dôveryhodné a príjemcovia vašich správ či dokumentov s nimi nebudú mať žiadny problém.

V e-mailovom klientovi je informácia o platnom podpise výrazne znázornená a detail certifikátu si môžete zobraziť.

QuoVadis Advanced+ Organization certifikát odpovedá triede Class 3 (úroveň overenia S/MIME) a je v ňom uvedený vlastník certifikátu. Vydaniu certifikátu predchádza osobné overenie. Rozsah uvedených údajov je tak ekvivalentný OV/EV overeniu pri SSL/TLS certifikátoch.

E-mail alebo dokument s podpisom týmto certifikátom umožňuje plnú autentizáciu odosielateľa, zaručuje nemennosť a integritu dokumentov a umožňuje tiež zašifrovanie správy.

Zobrazenie certifikátu QuoVadis Advanced+ Organization Certificate v klientovi

FAQ - nejčastejšie otázky

Kvalifikovaná pečať je podpis zvláštnym typom certifikátu, ktorý je definovaný v európskom nariadení eIDAS a je určený pre firmy (nie pre fyzické osoby). Kvalifikované pečate a podpisy slúžia v krajinách Európskej únie ako dôveryhodný podpis uznávaný verejnou správou všetkých krajín v EU.
Kvalifikovaná pečať sa používa na potvrdenie dokumentov (pôvod, integrita dát) a pri ich evidencii (archivácii). Variant pečate pre PSD2 sa používa pre potvrdzovanie transakcií medzi PSP a bankami; k tomu slúži samostatný produkt pre PSD2.
Kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať je zvláštny typ certifikátov používaný pre špecifické účely vrátane systémov spadajúcich pod reguláciu PSD2. Pre tento špecifický prípad použitia sa však vydáva samostatný typ certifikátu QWAC pre PSD2. Obsahuje totiž informácie naviac, ktoré špecificky vyžaduje smernice PSD2.
Certifikát pre elektronickú pečať nemôže identifikovať osobu; je vydávaný pre firmy.