Verejný kľúč (CSR request)

Verejný kľúč (CSR) je nevyhnutný k vystaveniu SSL certifikátu. Tento verejný kľúč vám vygeneruje správca Vašich stránok (webhostingová spoločnosť) alebo priamo administrátor servera, kde je umiestnená doména, na ktorú sa SSL certifikát vystavuje, či našu aplikáciu SSLmarket pre Windows.

Ak nemáte možnosť vygenerovať CSR na svojom serveri alebo ho získať od vášho hostingového poskytovateľa, je vám k dispozícii náš nástroj Vygenerovať CSR. Nájdete ho v detaile objednávky po prihlásení do svojho zákazníckeho účtu.

Ak s certifikátom pracujete na vašom počítači, alebo ak objednávate S/MIME certifikát, odporúčame vám pre vytvorenie CSR našu aplikáciu SSLmarket pre Windows.

Presný postup pre vygenerovanie CSR priamo na vašom serveri nájdete v podrobných návodoch certifikačnej autority DigiCert. Stačí si iba vybrať vami používanú webovú platformu.

Pre vygenerovanie verejného kľúča je nutné poznať nasledujúce:

Common name: presný názov domény
Organization: meno firmy, majiteľa domény
Organizational unit : jednotka, účel
City/Locality: mesto
State/province: stať
Country/region : kód krajiny
Key Size: pre TLS/SSL certifikát najmenej 2048 bit, pre Code Signing 3072 bit

Príklad uvedených informácií:

Common name: www.zoner.sk
Organization: ZONER sro
Organizational unit: Internet
City/Locality: Bratislava
State/province: Slovak republic
Country/region : SK
Key Size: 2048 bit

Vygenerovaný verejný kľúč vložte do detailu objednaného SSL certifikátu vo vašej zákazníckej administrácii. Pri položke "Verejný kľúč (CSR)" vyberte možnosť "Vložiť CSR" a zobrazia sa vám jeho všetky podrobnosti. Obsah a správnosť CSR requestu môžete overiť tiež v našom nástroji pre kontrolu CSR.

Bol tento článok pre vás užitočný?