ACME je dostupné pre všetky certifikáty; prístupy získate v zákaznickom účte

(12.3.2024) S potešením vám oznamujeme, že prístup k ACME (umožňujúci automatizáciu životného cyklu certifikátu) môžete získať priamo vo svojom zákazníckom účte. Teraz môžete používať ACME aj pre certifikáty DV, podporované sú všetky typy overovania. Na používanie ACME už nemusíte kontaktovať našu zákaznícku podporu.

Prečo by som mal chcieť ACME používať?

ACME využijete pre automatické získanie certifikátov a s jeho pomocou môžete automatizovať celý ich životný cyklus. Nemusíte sa vôbec starať o ich rozširovanie a inštaláciu, klient ACME to urobí priamo na serveri. Po nastavení poverení ACME v agentovi urobí všetko za vás. Ďalšie informácie o ACME nájdete na adrese tu.

ACME a overenie certifikátov

ACME je teraz k dispozícii pre certifikáty s doménovým overením (DV certifikáty), u ktorých sa okrem domény nič iné neoveruje a neobsahujú záznamy vlastníka. Tieto certifikáty sa pomocou ACME získavajú úplne automaticky a bez ďalších krokov.

Pre OV a EV certifikáty, ktoré obsahujú overovanú organizáciu držiteľa, platia prísnejšie pravidlá. Pred úspešnou žiadosťou o certifikát cez ACME je potrebné, aby prebehlo overenie organizácie a bolo platné. Doména sa už dopredu overovať nemusí, a je možné ju overiť behom ACME požadiavky, ale stále odporúčame to urobiť spoločne s overením organizácie. Pokiaľ tieto předpoklady nespĺňate a organizácia nie je overená, tak nebude žiadosť o certifikát dokončená a skončí time-outom.

Pokiaľ sú obe podmienky splnené, získa ACME klient OV/EV certifikát obratom ako doménový DV. O pólnoci daného dňa sa potom certifikáty naimportujú k ostatným certifikátom a uvidíte ich aj v zákaznickom účte.

Upozornenie: Využitie ACME predpokládá spätnú fakturáciu certifikátov podľa vášho platného cenníku (nájdete ho v zákaznickom účte). Na konci mesiaca vám bude za takto vydané certifikáty vystavená súhrnná faktúra.