Blíži sa termín pre pregenerovanie certifikátov kvôli Chrome 70

(24.8.2018) CA Symantec sa v decembri 2017 zlúčila s certifikačnou autoritou DigiCert a dôvodom bol Google, ktorý určil termín ukončenia podpory certifikátov vydaných "v starej PKI" Symantecu v prehliadači Chrome. Deň, do ktorého majú byť všetky certifikáty vydané v "starej PKI" pred 1.12.2017 pregenerovanie, sa teda blíži. Certifikátov vydaných neskôr sa problém netýka.

Certifikáty vydané po 1.12.2017 nie je nutné riešiť

Všetky osvedčenia vydané od 1.12.2017 využívajú root certifikáty DigiCert; sú a budú plne dôveryhodné, pretože sa ich tento problém netýka.

Ako spoznať predmetný certifikát?

Všetky certifikáty, ktorých sa reissue týka, sú v zákazníckej administrácii zvýraznené. Môžete tiež využiť jednoduchý nástroj Symantecu, ktorý vám hneď povie, či je potreba certifikát zadarmo pregenerovať.