Koniec viacročných objednávok na 4-6 rokov

(12. 10. 2023) Od 31. 10. nebudú dostupné viacročné objednávky na 4-6 rokov, ale stále môžete využívať zvýhodnené viacročné objednávky na 2 a 3 roky. O možnosť zvýhodnenia a zjednodušenia životného cyklu certifikátu teda neprídete.

Výhodné viacročné objednávky s automatickým reissue

Napriek tomu, že je platnosť TLS certifikátov obmedzená len na 1 rok, môžete si ho objednať na viac rokov. Potom je certifikát niekoľkokrát pregenerovaný a vy ho nemusíte objednávať každý rok znova. O pregenerovanie a dodanie nového certifikátu sa nemusíte starať, dostanete ho automaticky včas a iba ho nasadíte na server. Výhodnou viacročnou objednávkou tiež ušetríte čas aj peniaze.

Obmedzenie viacročných objednávok

DigiCert od 31.10. ruší viacročné objednávky na 4-6 rokov, zostáva však možnosť objednania na 2-3 roky. Stále teda ušetríte oproti jednoročným objednávkam a nebudete musieť certifikát každý rok objednávať.

Ako zmena dopadá na existujúce viacročné objednávky?

Existujúce viacročné objednávky nie sú touto zmenou ovplyvnené. Ak máte objednávku na 4-6 rokov, tak bude naďalej platiť až do dátumu expirácie objednávky a budete dostávať nové certifikáty každý rok.