Máte certifikát vystavený pred 1.12.2017? Renew môžete vykonať ihneď

(11.5.2018) Certifikáty Symantec, vystavené pred 1.12.2017, ktoré je nutné do septembra pregenerovať, môžete rovno predĺžiť. Možnosť vykonať obnovu bola rozšírená až na 7 mesiacov pred expirácíou a ušetríte si tak jednu instaláciu certifikátu navyše.

Certifikáty CA z rodiny Symantec, ktoré boli vystavené pred 1.12.2017, je nutné pregenerovať a nechat vystaviť DigiCertom v novom PKI. Túto skutočnosť určite viete, prípadné ďalšie informácie nájdete v článku TLS certifikáty Symantec v novej infraštruktúre a zlúčenie s DigiCert.

DigiCert teraz prichádza so zjednodušením celého procesu. Certifikát môžete predĺžiť už 7 mesiacov pred expirácíou a zostávajúca platnosť bude pripočítaná k predĺženému certifikátu, takže o ňu neprídete.

Štandardné okno na predĺženie, kedy môžete certifikát predĺžiť bez straty zostávajúcej platnosti, sú stále 3 mesiace.

V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na zákaznícku podporu SSLmarket.