Úprava zmluvných podmienok

(03.01.2022) Oznamujeme, že došlo k zmene zmluvných podmienok, ktorých nové znenie bude účinné od 03.02.2023.

Jedinou zmenou sú drobné kozmetické úpravy, ktoré nemajú žiadny vplyv na podstatné ustanovenia našich obchodných podmienok.

Kompletné znenie zmluvných podmienok nájdete tu.

Ďalším používaním našich služieb vyjadrujete s touto zmenou zmluvných podmienok svoj súhlas.