Predstavujeme nový nástroj - Private Key Matcher

(13.3.2019) Nástroje pre správu SSL/TLS certifikátu sme doplnili o private key/csr matcher na overenie zhody privátneho kľúča (alebo CSR) s certifikátom.

Ponuka nástrojov pre správu SSL/TLS certifikátov je teraz kompletná - vďaka tzv. Private Key Matcher, s ktorým si môžete overiť, či Vami uložený privátny kľúč zodpovedá vydanému certifikátu. Nástroj môžete využiť tiež na kontrolu zhody certifikátu s CSR.

Matcher podporuje RSA aj ECC kľúče a po CSR dekodéra a overovača inštalácie sa jedná o náš už tretí nástroj pre správu certifikátov. Na SSLmarkete nájdete pre prácu s certifikátmi všetko, čo potrebujete.