Zoznámte sa so zmenami overenia domén, ktoré čoskoro prídu

(1. 9. 2021) Jeseň 2021 prináša prísnejšie pravidlá pre overenie domén, ktoré si vynútilo CAB fórum. Toto združenie certifikačných autorít a prehliadačov schvaľuje spoločné a záväzné podmienky pre overovanie a vydávanie dôveryhodných TLS certifikátov.

Zmena u FILE overenia domény

S účinnosťou od 15. novembra 2021 je mierne obmedzí overovanie domén pomocou FILE metódy (súbor na FTP). Táto metóda bude novo vyžadovať overenie plne kvalifikovaných doménových mien (FQDN). Znamená to, že nebude možné overiť subdoménu pomocou nadradenej domény, ako to bolo doteraz. Bude potrebné overiť subdoménu presne v tom tvare, v akom je uvedená v certifikáte.

FILE metódu tiež nebude možné využiť pre Wildcard certifikáty.

Kratšia platnosť overenia domény

S účinnosťou od 27. 9. 2021 bude skrátená maximálna platnosť overenia domény na 397 dní, teda na dobu maximálnej platnosti certifikátu. Toto pravidlo sa vzťahuje k OV a EV certifikátom, u ktorých sa domény overujú vždy pre konkrétnu overenú organizáciu a majú trvalú platnosť. Nie k DV certifikátom, ktoré vyžadujú opakované overenie domény a doména sa teda musí overiť vždy znovu.