Export a import certifikátov v rôznych úložiskách

Programy využívajúce S/MIME certifikáty vo Windows využívajú systémové úložisko certifikátov v systéme. produkty Mozilla naopak využívajú svoje samostatné úložisko (každý program svoje). V tomto návode nájdete postup pre export z jedného úložiska a import do druhého.

Certifikáty používanie programami a operačným systémom sú uložené v úložisku certifikátov. Tie sa delia na niekoľko druhov:

 • Úložisko Windows a všeobecne OS
 • Aplikácie od Mozilly
 • Linux, Unix
 • Certifikáty uložené v danom úložisku vidia tie aplikácie, ktoré ich využívajú. V prostredí OS MS Windows prakticky všetky aplikácie využívajú úložisko systému. Výnimkou je len Firefox a Thunderbird od Mozilly, ktoré majú vlastné úložisko (nezdieľajú ho; každá aplikácia svoje) a vlastný zoznam dôveryhodných koreňových CA.

  Export S/MIME certifikátu z úložiska Windows

  Do úložiska certifikátov Windows sa dostanete cez konzolu MMC. Spustite ju cez Štart (alebo Spustiť -> MMC či certmgr). následne pridajte modul Certifikáty, východiskové voľby potvrďte a prezrite si zoznam zložiek s certifikátmi.

  úložisko certifikátu vo Windows
  Úložisko certifikátu vo Windows

  V priečinku Osobné sa nachádzajú osobné certifikáty určené pre S/MIME a elektronický podpis či pre autentizáciu. V tomto priečinku uvidíte S/MIME certifikát DigiCert.

  Kliknutím pravým tlačidlom na konkrétny certifikát uvidíte možnosť Exportovať. To vyvolá sprievodca exportom certifikátu.

  Export certifikátu z MMC
  Export certifikátu z MMC

  V sprievodcovi exportom budete vyzvaní na potvrdenie niekoľkých volieb.

  Nezabudnite na začiatku sprievodcu vybrať možnosť exportu privátneho kľúča (BEZ jeho zmazania). Inak bude export neúplný.

  pri exportovaní exportujte aj privátny kľúč
  Pri exporte exportujte aj privátny kľúč

  V jednom z posledných krokov si zvolíte heslo pre uloženie certifikátu v PFX. Toto heslo bude chrániť privátny kľúč proti zneužitiu a nemalo by byť jednoduché!

  Voľba hesla pre PFX
  Voľba hesla pre PFX

  Export S/MIME certifikátu z úložiska Firefoxu či Thunderbirdu

  Postup pre export certifikátu z Firefoxu či Thunderbirdu je odlišný, pretože nepoužívajú úložisko systému a každý program má navyše svoje samostatné úložisko.

  Vyvolajte dialóg Nastavenia (Preferencie) a správca certifikátov. Ten ukazuje v niekoľkých záložkách zoznamy certifikátov podľa typu. V osobných certifikátoch vidíte prehľad prítomných S/MIME certifikátov.

  Tlačidlom Zálohovať spustíte export certifikátu zo zálohy. Export sa uloží vo formáte PKCS12, čo je PFX súbor. Môžete ho uchovať v bezpečí ako zálohu (napríklad pre prípad reinštalácie počítača) či použiť pre import na iný počítač či do iného programu (Outlook).

  Správca certifikátov vo Firefoxe/Thunderbirdu
  Správca certifikátov vo Firefoxe/Thunderbirde

  Import S/MIME certifikátu do úložiska

  V predchádzajúcich odstavcoch vidíte presný postup pre export S/MIME certifikátov z daných úložísk. Import prebieha rovnakým spôsobom, iba sa jedná o opačnú operáciu.

  V úložisku Windows kliknite pravým tlačidlom myši kamkoľvek v úložisku osobných certifikátov a položku Všetky úlohy -> Importovať. Budete vyzvaní k importu certifikátu vo formáte PFX (PKCS12).

  Import certifikátu Windows
  Import certifikátu vo Windows

  V úložisku Mozilly (Firefox, Thunderbird) nájdite nastavenia aplikácie a tam úložisko certifikátu. Vo Firefoxe je napríklad (v čase písania článku) v Preferencie -> Súkromie a zabezpečenie dole oddiel Certifikáty a tlačidlo Zobraziť certifikáty.

  úložisko certifikátu vo Firefoxe
  úložisko certifikátu vo Firefoxe

  Následne uvidíte správcu certifikátov a v jednotlivých záložkách sú podľa účelu certifikátu umiestnené. Napríklat certifikáty S/MIME sú v kategórii Osobné.

  import certifikátu do Firefoxu
  Import certifikátu do Firefoxu

  Kliknutím na Importovať zahájite import certifikátu. Po úspešnom importe sú v príslušnej sekcii vidieť jeho detaily.

  V prípade potreby neváhajte kontaktovať našu zákaznícku podporu , ktorá vám pomôže s akýmkoľvek dotazom.

  Bol tento článok pre vás užitočný?