Inštalácia SSL certifikátu na webový server

Nižšie nájdete slovenské návody na inštaláciu SSL certifikátu pre konkrétny server. Ak nie je váš server zahrnutý v nasledujúcich návodoch, nájdete návod v angličtine na portále podpory príslušnej certifikačnej autority. Pre vybrané webové servery sme pripravili videonávod, ako vygenerovať CSR a nainštalovať certifikát na server.

Kde nájsť certifikát na inštaláciu

Akonáhle je dokončený proces overenia certifikátu, je vygenerovaný SSL certifikát zaslaný na e-mail technického kontaktu, prípadne ho kedykoľvek získate po prihlásení na váš zákaznícky účet.

Inštalácia SSL certifikátu na server Apache

V tomto článku nápovedy nájdete návod na vytvorenie verejného kľúča (CSR) a inštaláciu certifikátu na Apache webový server.

Inštalácia SSL certifikátu na server IIS 7 a IIS 6

V tomto článku nápovedy nájdete návod na vytvorenie verejného kľúča (CSR) a inštaláciu certifikátu na IIS 7 a IIS 6 webový server.

Inštalácia SSL certifikátu na server IIS 8 a IIS 8.5

V tomto článku nápovedy nájdete návod na vytvorenie verejného kľúča (CSR) a inštaláciu certifikátu na IIS 8 a IIS 8.5 webový server.

Inštalácia SSL certifikátu na server Exchange 2010 a 2007

V tomto článku nápovedy nájdete návod na inštaláciu certifikátu na server Microsoft Exchange 2010 a 2007.

Inštalácia SSL certifikátu na server Apache Tomcat

V tomto článku nápovedy nájdete návod na inštaláciu certifikátu na Apache Tomcat webový server.

Inštalácia SSL certifikátu na server Nginx

V tomto článku nápovedy nájdete návod na vytvorenie verejného kľúča (CSR) a inštaláciu certifikátu na Nginx webový server.

Inštalácia SSL certifikátu na server Kerio Connect (Mail server)

V tomto článku nápovedy nájdete návod na inštaláciu certifikátu na Kerio Connect webový server.


Ak nie je návod na inštaláciu pre hľadaný server uvedený, odporúčame databázy certifikačných autorít. V nich sú uvedené všetky návody na inštaláciu SSL certifikátov na všetky bežne používané webové servery.